logo

Dự thảo TCVN: “Du lịch và các dịch vụ liên quan - Du lịch công nghiệp - Yêu cầu về cung cấp dịch vụ”.  Thuyết minh xây dựng dự thảo TCVN. 01 Mẫu Phiếu trưng cầu ý kiến. 

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Gửi ý kiến đóng góp của bạn

Đang tải, xin chờ giây lát...

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp