02/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về chủ trương đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội

Ngày 02 tháng 12 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về Dự án "Cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội". Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội báo cáo sự cần thiết đầu tư một số dự án và các ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị dự họp Bộ trưởng kết luận:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch cục bộ khu A thuộc xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Kinh phí quy hoạch sử dụng bằng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp. Về khu xin mở rộng 02ha liền kề khu A ra đến quốc lộ 32 cần lưu ý đến chỉ giới đất quy hoạch theo quy định hiện hành.

2. Đồng ý chủ trương cải tạo, nâng cấp Trường bắn Pinal. Giao Tổng cục Thể dục thể thao chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội về nội dung, quy mô…của dự án và báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Đồng ý chủ trương cải tạo Nhà tập tổng hợp (Nhà tập bóng chuyền).

4. Đồng ý chủ trương cải tạo nâng cấp đường nội bộ và hệ thống cấp thoát nước. Giao Tổng cục Thể dục thể thao chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội về nội dung, quy mô…của dự án và báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

5. Về Nhà tập luyện đa năng 6 tầng: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội thực hiện theo Quyết định số 2063/QĐ-BVHTTDL. ngày 06/7/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (tại điểm 2, mục 6, Điều 1).

Tổng cục Thể dục thể thao chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội khẩn trương hoàn thành dự án, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để b/c);

-Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

-Lưu: VT, VP (THTT), VVD (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác