06/CT-TTg

TT - Nguyễn Xuân Phúc Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

Chỉ thị V/v chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

210217153751.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác