06/TB-BTC

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Phó trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

Ngày 04 thăng 8 năm 2010, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn  Lê Tiến Thọ đã làm việc về kịch bản âm nhạc, kịch bản chương trình nghệ thuật 30 phút, kịch bản xếp hình, xếp chữ. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Bộ Quốc phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thường trực Ban Tổ chức.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan báo cáo công việc đã triển khai, một số kiến nghị, đề xuất, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Tiến Thọ, Phó trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn kết luận:

1) Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Khối Quân nhạc tập luyện và thực hiện phần nhạc sống cho bài hát ngợi ca Hà Nội, khối Nghi trượng, khối diễu binh, khối Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và khối Cựu Chiến binh theo kịch bản âm nhạc đã được phê duyệt.

2) Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương báo cáo kế hoạch tổng thể, kịch bản chi tiết các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện bài hát ngợi ca Hà Nội theo kịch bản đã được phê duyệt.

3) Ban Tổ chức sẽ cung cấp đầy đủ cờ, dải lụa, hoa, ảnh Bác Hồ phục vụ khối đứng tại Quảng trường Ba Đình, khối Nghi trượng, Khối diễu hành. Đề nghị Trưởng các tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội liên hệ với Thường trực Ban Tổ chức (Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, số 51, Ngô Quyền, Hà Nội) để nhận.

4) Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Làm việc với các cơ quan liên quan của thành phố Hà Nội, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoàn thiện kịch bản âm nhạc;

- Làm việc với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật gắn với kịch bản xếp hình, xếp chữ.

Ban Tổ chức đề nghị Trưởng các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Tổ chức xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);

-Các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

-Các thành viên Ban Tổ chức;

-UBND thành phố Hà Nội;

-Lưu: VT, VP (THTT), NVN.80.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác