08/TB-BTC

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

Ngày 17 tháng 8 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010 họp lần thứ 2 để rà soát công tác chuẩn bị Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì.

Sau khi nghe Thường trực Ban Tổ chức báo cáo các công việc đã triển khai, một số kiến nghị, đề xuất, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Ban Tổ chức kết luận:

1) Ban Tổ chức đánh giá cao và biểu dương tinh thần các Tiểu ban, Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

2) Đề nghị các Tiểu ban, Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội:

- Triển khai thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại cuộc họp về việc triển khai kịch bản Lễ khai mạc Đại lễ, Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành và kịch bản Đêm Hội Văn hoá-Nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội;

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đúng kế hoạch. Nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Tổ chức xem xét, giải quyết;

- Chủ động ứng kinh phí để triển khai các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định;

- Sớm hoàn thiện thiết kế xe mô hình, báo cáo Thường trực Ban Tổ chức  cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện;

- Trang bị bộ hãm tốc cho các xe mô hình để đảm bảo tốc độ di chuyển và khoảng cách giữa các xe. (Đơn vị cung cấp thiết bị: Nhà máy  Z 157, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tại Cầu Diễn, Hà Nội).

3) Chuyển thời gian tổ chức sơ duyệt từ tối ngày 26/9/2010 sang tối ngày 02/10/2010. Tổng duyệt vào tối ngày 07/10/2010. Các xe mô hình sẽ đi diễu hành qua một số tuyến phố chính của Thủ đô Hà Nội sau khi kết thúc diễu binh, diễu hành để phục vụ nhân dân (kế hoạch chi tiết Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau).

4) Đồng ý khối Việt kiều và khối Bạn bè quốc tế không tham gia sơ duyệt. Lực lượng xin vắng không tham gia sơ duyệt, đơn vị chủ trì phải bố trí người thay thế.

5) Không sử dụng xe mô hình tại buổi sơ duyệt. Ban Tổ chức sẽ làm biển tên của từng xe để phục vụ tổ chức sơ duyệt.

6) Các khối diễu binh, diễu hành không hô khẩu hiệu. Các xe mô hình chuẩn bị hệ thống âm thanh kèm lời giới thiệu để phát khi diễu hành qua các tuyến phố.

7) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban Tổ chức:

- Văn phòng Bộ:

+ Hoàn thiện bài tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1000 năm Thăng Long cho ý kiến chỉ đạo;

+ Khảo sát khu vực đường Bắc Sơn để đặt bổ sung màn hình LED phục vụ nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

+ Thành lập Tổ kiểm tra việc tập luyện của các khối tham gia diễu binh, diễu hành; lực lượng điều hành khối diễu hành từ vị trí tập kết vào diễu hành tại Quảng trường Ba Đình;

+ Chuẩn bị phương án bố trí ghế ngồi cho lực lượng và thành phần đứng tại Quảng trường Ba Đình;

+ Chuẩn bị phương án bố trí ăn nhẹ, nước uống cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, lực lượng và thành phần đứng tại Quảng trường Ba Đình tại buổi sơ duyệt, tổng duyệt và buổi chính thức;

+ Chuẩn bị phim tư liệu chiếu trên các màn hình LED tại Quảng trường Ba Đình trước thời gian diễn ra Mít tinh, diễu binh, diễu hành (từ 6 giờ 00 đến 7 giờ 30 ngày 10/10/2010);

- Cục Nghệ thuật biểu diễn:

+ Bổ sung, hoàn thiện kịch bản chương trình biểu diễn nghệ thuật để triển khai thực hiện;

+ Xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật 30 phút tại Trung tâm Hội nghị quốc gia phục vụ mít tinh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (phương án dự phòng).

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

+ Chuẩn bị phương án thiết kế trang trí Trung tâm Hội nghị quốc gia phục vụ mít tinh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (phương án dự phòng);

+ Phối hợp với Văn phòng Bộ thống nhất phương án và tổ chức thực hiện trang trí tổng thể khu vực Quảng trường Ba Đình, phải hoàn thành trước ngày 30/9/2010;

8) Tiểu ban Lễ tân:

- Chuẩn bị phương án mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tham dự buổi tổng duyệt vào tối ngày 07/10/2010;

- Bố trí chỗ ngồi cho 1000 Anh hùng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Mít tinh, diễu binh, diễu hành ở phía trước khán đài B, C.

9) Tiểu ban Báo chí - Tuyên truyền:

- Xem xét, duyệt nội dung khẩu hiệu trên xe mô hình của các khối diễu hành;

- Đôn đốc các Tiểu ban, Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội khẩn trương nộp bài thuyết minh, Tiểu ban tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Ban Tổ chức trước ngày 25/8/2010.
10) Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Bố trí ghế ngồi cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên khán đài A;

- Sớm đề xuất phương án bố trí vị trí đứng của các lực lượng và thành phần tại Quảng trường Ba Đình.

11) Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Thay xe chở 100 trống hội Thăng Long bằng xe rước Bằng công nhận Hoàng Thành Thăng Long là di sản văn hoá thế giới;

- Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tập luyện phần hát Quốc ca và bài hát Ngợi ca Hà Nội;

- Có phương án bố trí điện, nước, thông tin liên lạc và các điều kiện cần thiết khác cho Ban Tổ chức, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức.

Ban Tổ chức đề nghị Trưởng các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Tổ chức xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Phó TTg CP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Các Ban,Bộ,ngành,đoànthể Trung ương;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .80.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác