1007/KH-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010

Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức "Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V- năm 2010;

Bộ Văn hoá. Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo "Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế PICTS - Việt Nam lần thứ V - năm 2010 xây dựng Kế hoạch tổng thể với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V- năm 2010 nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước về hợp tác, giao lưu, hội nhập, phát triển thể thao, du lịch; là hoạt động thiết thực đẩy mạnh hợp tác, giao lưu điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch quốc tế, tăng cường thúc đẩy mối quan hệ quốc tế, tình hữu nghị, tinh thần đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc.

b) Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V - năm 2010 là sự kiện lớn của các tác giả, nghệ sỹ hoạt động điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch trong và ngoài nước chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

c) Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V- năm 2010 nhằm biểu dương những tác phẩm điện ảnh và truyền hình đề tài thể thao và du lịch trong và ngoài nước có giá trị nghệ thuật và chuyên môn cao; tôn vinh những tác giả nghệ sỹ điện ảnh và truyền hình có những sáng tạo xuất sắc, thúc đẩy sáng tác góp phần hội nhập và phát triển điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch Việt Nam.

d) Nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam xinh đẹp, thân thiện, yêu thể thao, giàu tiềm năng du lịch; góp phần giới thiệu, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam tiên tiến; khôi phục, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian.

2. Yêu cầu:

a) Gắn kết các hoạt động Liên hoan với quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh quê hương, đất nước, các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa nổi tiếng nhằm phát triển tiềm năng du lịch;

b) Gắn kết các hoạt động của Liên hoan với việc giới thiệu, quảng bá các hoạt động thể thao Việt Nam trên trường quốc tế, các môn thể thao Olympic, môn thể thao truyền thống dân tộc, trò chơi dân gian, tăng cường quảng bá vẻ đẹp thể thao: trung thực, thượng võ của dân tộc Việt Nam và các nước trong khu vực.

c) Công tác chỉ đạo đảm bảo sự thống nhất khoa học, linh hoạt và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nội dung phong phú, đa dạng, ấn tượng với tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau gắn với chủ trương, chính sách phát triển và hội nhập thể thao, du lịch.

II. QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN LIÊN HOAN:

1. Quy mô:

Quy mô quốc tế: Gồm các đoàn quốc tế, các tác phẩm điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch đến từ các nước và vùng lãnh thổ, chủ yếu từ các nước châu Á và một số đại diện của các nước trong hệ thống Liên đoàn Điện ảnh và Truyền hình Thể thao quốc tế.

Số lượng các đơn vị tham dự (dự kiến):  - Trong nước: 20 - 30 đơn vị

                                                                  - Quốc tế: 20 đơn vị.

Số lượng phim dự thi (dự kiến): 100 phim.

Khách mời: - Trong nước: 40 đại biểu cùng các đoàn dự Liên hoan.

                    - Quốc tế: Chủ tịch Liên đoàn Điện ảnh và Trưyền hình thể thao quốc tế (FICTS), các đoàn tham dự Liên hoan.

2. Địa điểm: Tại thành phố Đà Nẵng.

3. Thời gian: 03 ngày: Từ ngày 27/5 đến 30/5/2010.

- Lễ Khai mạc: từ 20h00 đến 21h00 ngày 27/5/2010 (có kịch bản riêng)

- Lễ Bế mạc, tổng kết: từ 20h00 đến 21h30 ngày 30/5/2010 (có kịch bản  riêng).

Đề nghị Đài truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và truyền thanh trực tiếp Lễ bế mạc tổng kết, trao giải Liên hoan Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp lễ Khai mạc Liên hoan.

 III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

1. Cơ quan chỉ đạo:

-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-UBND Thành phố Đà Nẵng;

2. Cơ quan phối hợp:

Hội Điện ảnh Việt Nam; tài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam.

3. Các đơn vì thực hiện

3. 1. Đơn vị chủ trì thực hiện:

- Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam (trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao).

3.2. Đơn vị phối hợp thực hiện:

- Các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Hợp tác Quốc tế, Cục điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng.

-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời

- Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng.

- Lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số tỉnh - thành

- Lãnh đạo các Đài Phát thanh-Truyền hình địa phương.

- Lãnh đạo các Hãng phim, đơn vị Truyền thông.

- Đại diện các Công ty Lữ hành.

- Phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương.

2. Đối tượng tham gia

- Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Phát thanh-Truyền hình trong cả nước - Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các hãng phim và đơn vị truyền thông trong nước, quốc tế.

-Các tác giả, nghệ sỹ, đạo diễn, quay phim, biên kịch điện ảnh và truyền hình thể thao du lịch; các vận động viên thể thao quần chúng, hướng dẫn viên du lịch...

V. NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH:

1. Ngày thứ nhất: Ngày 27 tháng 5 năm 2010

* Phát động cuộc thi: "Sáng tác ý tưởng kịch bản điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch (đến hết ngày 30/5/2010).

Nội dung:

+ Mời sinh viên các trường đại học Sân khấu Điện ảnh tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, sinh viên các trường ĐH Thể thao và du lịch khu vực miền Trung, Tây Nguyên tham gia viết, gửi ý tưởng kịch bản điện ảnh và truyền hình thể thao và du lịch đến Ban tổ chức. Gồm các thể loại: Phóng sự ngắn, trò chơi, quảng cáo thể thao và du lịch...v.v.

+ Mời các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, tổ chức cộng đồng trong khu vực sưu tầm, giới thiệu các ý tưởng kịch bản điện ảnh và truyền hình thể thao và du lịch đến Ban tổ chức. Gồm các thể loại: Phóng sự ngắn, trò chơi truyền hình, quảng cáo thể thao và du lịch...v.v.

+ Mời các Đạo diễn, Biên kịch điện ảnh, truyền hình và các Nhà báo, Nhà quản lý Thể thao và Du lịch tham gia Hội đồng duyệt

+ Sơ loại các ý tưởng kịch bản; chấm chung khảo, trao giải các ý tưởng kịch bản hay, có nhiều tìm tòi, phát hiện, có triển vọng sản xuất, công bố trong Lễ Bế mạc, tổng kết Liên hoan.

Thực hiện: - Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam (TTĐATTDLVN) tổ chức thực hiện.

- Tổng cục Du lịch, Cục Điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp thực hiện.

*Chiếu phim tham dự Liên hoan Điện ảnh và Truyền hình thể thao và du lịch (đến hết sáng 30/5/2010)

Nội dung.

Trình chiếu miễn phí các tác phẩm Điện ảnh và Truyền hình Thể thao và Du lịch trong và ngoài nước tham dự Liên hoan cho khán giả và nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên thưởng thức, bầu chọn cho tác phẩm khán giả yêu thích, công bố trong Lễ Bế mạc trao giải.

+ Trình chiếu tại chỗ và trên sóng truyền hình, trên chuyên trang intemet - Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam (có mẫu bầu chọn).

Thực hiện : - TTĐATTDLVN tổ chức thực hiện.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Đài PTTH Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

*Khai mạc Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc thể thao, du lịch và vẻ đẹp nghề nghiệp"; Bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới (đến hết sáng 30/5/2010).

Nội dung: Triển lãm, trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh, các video clip những khoảnh khắc và vẻ đẹp của thể thao, du lịch; các khoảnh khắc đẹp của nghề nghiệp điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch.

Thực hiện : - TTĐATTDLVN tổ chức thực hiện.

- Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp tổ chức.

* Ban Giám khảo chấm các tác phẩm dự Liên hoan (đến hết sáng 30/5/2010)

Nội dung: Ban Giám khảo các thể loại Phim tài liệu, Phim khoa giáo, Trò chơi, Quảng cáo và Phóng sự thể thao, du lịch chấm sơ khảo, chung khảo (theo quy chế riêng).

Thực hiện: Ban Giám khảo.

* Khai mạc "Giải đi bộ vì môi trường" Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICST - Việt Nam lần thứ V. (1/2 buổi)

7h30 xuất phát giải đi bộ vì môi trường", dự kiến quãng đường 5km.

Thành phần tham dự: Các đoàn tham gia Liên hoan; Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, các đoàn Ngoại giao nước ngoài, học sinh, sinh viên các trường TH, Cao đẳng, Đại học Tp Đà Nẵng...

Thực hiện: - TTĐATTDLVN tổ chức thực hiện.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

- Gặp gỡ báo chí Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V.

Nội dung: Thông báo các hoạt động của Liên hoan, các đoàn tham dự Liên hoan, các Ban giám khảo, các thông tin cần thiết về đạo diễn, tác giả, diễn viên, nghệ sỹ các đoàn Điện ảnh, Truyền hình trong và ngoài nước.

Thành phần tham dự: Trưởng Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo, Đại điện các đoàn trong và ngoài nước, đại điện Đạo diễn, tác giả tiêu biểu.

Thực hiện: - TTĐATTDLVN tổ chức thực hiện.

- Tổng cục Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

*Lễ Khai mạc Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS- Việt Nam lần thứ V (từ20h00 đến 2h00).

Chủ đề: Có kịch bản riêng

Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

Yêu cầu: Lễ Khai mạc được truyền hình trực tiếp, có kịch bản riêng phù hợp với mục đích ý nghĩa của Liên hoan, sân khấu bố trí hoành tráng, hiện đại, đảm bảo âm thanh, ánh sáng truyền hình trực tiếp, chương trình nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, sôi động và hấp dẫn.

Thực hiện: - TTĐATTDLVN tổ chức thực hiện.

- Đại điện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng, tài PTTH Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

2. Ngày thứ hai: Ngày 28 tháng 5 năm 2010

*Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề "Điện ảnh, truyền bình thể thao và du lịch Việt Nam tiềm năng - cơ bội hợp tác, phát triển (1/2buổi)

Nội dung: Mời các chuyên gia trong và ngoài nước, các học giả, các nhà nghiên cứu, đại diện các nền điện ảnh truyền hình thể thao phát triển, các nhà quản lý điện ảnh, truyền hình, thể thao và du lịch quốc tế tham gia tham luận tại Hội thảo.

Thực hiện: - TTĐATTDLVN tổ chức thực hiện.

- Cục Điện ảnh, Viện nghiên cứu phát triển du lịch, Hội Điện ảnh Việt Nam Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Đài PTTH Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

* Giao lưu sinh viên các trường Điện ảnh, truyền hình, thể thao, du lịch, các vận động viên thể thao, hướng dẫn viên du lịch TP Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên (1/2 buổi).

Nội dung: Giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm phát triển điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch, ý nghĩa kinh tế, chính trị, kinh nghiệm tuyên truyền quảng bá vẻ đẹp thể thao và du lịch Việt Nam và cả nước Thành phần tham dự: Đại diện các Đoàn tham dự Liên hoan, các chuyên nhà nước các nhà quản lý Điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch trong và ngoài nước.

Thực hiện: - TTĐATTDLVN tổ chức thực hiện.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Các trường Đại học, Cao đẳng khu vục miền Trung - Tây Nguyên, Thành đoàn Đà Nẵng, các công ty lữ hành tại Đà Nẵng phối hợp thực hiện.

* Tiếp tục các nội dung của Liên hoan Khai mạc ngày 27 tháng 05 năm 2010.

3. Ngày thứ 3: Ngày 29 tháng 05 năm 2010:

* Khởi hành chương trình tham quan các di sản thế giới miền Trung

Nội dung: Tổ chức các đoàn quốc tế dự Liên hoan tham quan, dã ngoại các di sản thế giới miền Trung kết hợp với giao lưu cộng đồng, hoạt động từ thiện, môi trường trong khu vực.

Thực hiện: - TTĐATTDLVN tổ chức thực hiện.

Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, các công ty lữ hành tại Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

* Chạy chương trình Lễ bế mạc, tổng kết trao giải "Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế PICTS -Việt Nam lần thứ V.

* Tiếp tục các nội dung của Liên hoan trong các ngày 27, 28 tháng 10.

4. Ngày thứ 4: Ngày 30 tháng 5 năm 2010

* Tổng duyệt chương trình Lễ bế mạc, tổng kết trao giải Liên hoan.

*Tổng kết cuộc thi "Ý' tưởng kịch bản điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch.

* Kết thúc chiếu phim "Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS- Việt Nam lần thứ V".

* Kết thúc Triển lãm ảnh: "Khoảnh khắc thể thao, du lịch và vẻ đẹp nghề nghiệp"; Bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới.

* Tiệc chia tay, tiễn các đoàn, các đơn vị tham dự Liên hoan.

*20h00: Lễ bế mạc, tổng kết trao giải Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS -Việt Nam lần thứ V.

Chủ đề: Có kịch bản riêng

Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

Yêu cầu: Lễ Bế mạc được truyền hình trực tiếp, có kịch bản riêng phù hợp với mục đích ý nghĩa của Liên hoan, sân khấu bố trí hoành tráng, hiện đại, đảm bảo âm thanh, ánh sáng truyền hình trực tiếp, chương trình nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, sôi động và hấp dẫn.

Thực hiện : - TTĐATTDLVN tổ chức thực hiện.

- Đại điện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng, Đài PTTH Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

VI.TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức:

- Nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan trích từ ngân sách hoạt động sự nghiệp năm 2010 của Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam.

- Kinh phí xã hội hoá do Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam thực hiện.

- Nguồn hỗ trợ của các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng của Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch và các đơn vị tham gia Liên hoan .

- Nguồn hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Tổ chức thực hiện

2.1 Ban Chỉ đạo

a. Trưởng Ban chỉ đạo:

-Triệu tập, phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo, ký duyệt các văn bản của Liên hoan.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai, điều hành thực hiện các nội dung Liên hoan theo kế hoạch, kịch bản tổng thể đã được Ban Chỉ đạo thông qua.

- Chỉ đạo các Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch khu vực miền Trung, các đơn vị chức năng thuộc Bộ có liên quan thực hiện tốt các nội dung Liên hoan.

b. Các ủy viên Ban Chỉ đạo:

Các ủy viên Ban Chỉ đạo tham gia các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, thực hiện những công việc do Trưởng ban phân, phục vụ cho Liên hoan đạt kết quả tốt đẹp. Các ủy viên là Thủ trưởng các đơn vị chức năng của Bộ có trách nhiệm.

- Tổng cục Thể dục thể thao:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Liên hoan diễn ra trọng thể, chu đáo, đúng nghi thức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Tổng Cục Du lịch:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tổ chức thực hiện chương trình dã ngoại tham quan các di sản Thế giới miền Trung; phối hợp tổ chức: Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc thể thao, du lịch và vẻ đẹp nghề nghiệp", cuộc thi "Sáng tác ý tưởng kịch bản điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch".

+ Mời các Công ty Lữ hành tham gia Liên hoan.

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

Phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc thể thao, du lịch và vẻ đẹp nghề nghiệp"

- Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Tổ chức bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên Thế giới tại Liên hoan.

+ Phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc thể thao, du lịch và vẻ đẹp nghề nghiệp''

-Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề: "Điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch Việt Nam tiềm năng-cơ hội hợp tác phát triển''; hướng dẫn Ban tổ chức thực hiện Điều lệ, quy chế, Ban giám khảo Liên hoan.

- Hội Điện ảnh Việt Nam:

+ Hướng dẫn tổ chức cuộc thi sáng tác "ý tưởng kịch bản Điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch"; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế.

2. Ban Tổ chức Liên hoan

- Ban Tổ chức Liên hoan có nhiệm vụ trực tiếp điều hành thực hiện kế hoạch tổng thể và kịch bản Liên hoan đã được Ban Chỉ đạo thông qua, báo cáo kết quả của Liên hoan với Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Huy động các nguồn lực xã hội hóa Liên hoan.

- Trưởng Ban Tổ chức triệu tập các cuộc họp của Ban Tổ chức, phân công các thành viên của Ban tổ chức; thành lập các tiểu ban chuyên môn của Ban tổ chức; trình Trưởng ban chỉ đạo ký các giấy mời, giấy chứng nhận, giấy mời các đại biểu trong và ngoài nước và các văn bản liên quan đến Liên hoan.

- Các ủy viên Ban tổ chức căn cứ vào chức năng nhiệm vụ phân công trong Liên hoan chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan có kế hoạch cụ thể sử dụng bộ máy, phương tiện và tài chính để thực hiện các phần việc liên quan đến đơn vị mình.

-Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam thực hiện:

+ Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim.

+ Tổ chức Lễ khai mạc, Bế mạc Liên hoan

+ Mời các đoàn trong và ngoài nước tham gia Liên hoan.

+ Tham mưu thực hiện Điều lệ, quy chế Liên hoan.

+ Mời Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng truyền hình, truyền thanh trực tiếp .

+ Tổ chức tuyên truyền, truyền thông Liên hoan, huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa Liên hoan.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V chào mừng Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn ví có liên quan phối hợp chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả đảm bảo mục đích, yêu cần Liên hoan./.

 

Nơi nhận:

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT, VTH.09

-Các Thứ trưởng (để báo cáo);

-Các đơn vị thuộc Bộ được phân công;

-Sở VHTTDL Đà Nẵng;

-Thành viên BCĐ, BTC;

- Lưu: VT, TCTDTT. (M60). 12

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác