1009/QBVHTTDL-VHDT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Phối hợp triển lãm "Các dân tộc thiểu số Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước"

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

 

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tổ chức Triển lãm "Các dân tộc thiểu số Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước" tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam từ ngày 10/5/2010 đến ngày 14/5/2010.

Đây là hoạt động có quy mô lớn, mang ý nghía chính trị sâu sắc, nội dung hoạt động bao gồm: triển lãm, giao lưu biểu diễn văn hoá nghệ thuật dân tộc nhằm giới thiệu bản sắc văn hoá và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ban Tổ chức có chọn một số tỉnh đại diện vùng, miền trên cả nước, trong đó có tỉnh Lào Cai, là địa phương có nhiều thành phần dân tộc và có nền văn hoá đặc sắc độc đáo, tiêu biểu của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc tham gia giới thiệu nét đặc trưng bản sắc văn hoá trong khuôn khổ các hoạt động của Tnển lãm.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi và cấp tính phí cho Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật du lịch Lào Cai để phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam tổ chức Chương trình ca, múa, nhạc dân tộc, trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam với chủ đề "Sắc mầu các dân tộc Việt Nam" chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Ủy ban Dân tộc (để báo cáo)

-Trung tâm Triền lãm VHNT Việt Nam;

-Trường trung cấp VHNTDL (phối hợp t/h);

-Lưu: VT. Vụ VHDT. S.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác