100/BVHTTDL-VP

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc truyền hình trực tiếp “Lễ hội hoa Sen"

Kính gửi: Ông Vũ Văn Hiến, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 81 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Mão 2011, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức Lễ hội Hoa xuân và Đồ uống Tết 2011 tại Trung tâm Triển lãm VHNR Việt Nam từ 25 – 30/1/2011, trong đó có  “Lễ hội Hoa sen" và nội dung bình chọn Quốc hoa, Quốc tửu và Quốc phục để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ các Đề án lựa chọn Quốc hoa, Quốc tửu và Quốc phục trình Chính phủ.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các hoạt động lấy ý kiến nhân dân bình chọn Quốc Hoa, Quốc Tửu, Quốc Phục và lễ hội Hoa Sen" cụ thể: Truyền hình trực tiếp lễ hội Hoa Sen" từ 20 giờ 00-21 giờ 30, ngày 29/1/2011.

Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (đơn vị được Bộ VHTTDL giao thực hiện hoạt động này) sẽ phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng kịch bản Truyền hình trực tiếp Lễ hội nói trên.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Ban Tổ chức lễ hội;

- Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam;

- Lưu VT, (TLVHNT, 1) N (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác