101/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc về phương án trưng bày tại Nhà Triển lãm Việt Nam EXPO 2015 Milano - Italia

Ngày 16 tháng 3 năm 2015, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp xem xét phương án trưng bày tại Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2015 Milano - Italia và các công việc liên quan đến Đề án Việt Nam tham gia EXPO 2015 Italia. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Di sản văn hóa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC).
Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam báo cáo phương án trưng bày tại Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2015 Milano - Italia, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Về nội dung trưng bày tại Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2015 Milano - Italia:
- Logo Nhà triển lãm Việt Nam viết bằng chữ chân phương, hài hòa trên nền hoa sen;
- Phông sân khấu cần được bổ sung thêm một số tranh Đông hồ;
- Giao Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam:
+ Mời bà Trần Kim Trang, Nhân viên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tham gia cùng đoàn VEFAC sang Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2015 tham gia trưng bày, sắp đặt hiện vật. Chi phí được trích từ nguồn kinh phí Việt Nam tham gia EXPO 2015.
+ Phối hợp với Cục Di sản văn hóa rà soát, hiệu chỉnh, chú thích các hiện vật trưng bày cho chính xác, mỹ quan.
2. Về Chương trình nghệ thuật:
- Lựa chọn những nghệ sĩ có chuyên môn giỏi và ngoại hình đẹp tham gia Chương trình nghệ thuật;
- Giao Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam mời nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh tham gia tư vấn Chương trình nghệ thuật trong Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2015 Milano - Italia.
3. Lựa chọn đơn vị thực hiện việc giới thiệu và bán các sản phẩm Việt Nam tại Khu ẩm thực.
- Đồng ý lựa chọn Công ty Cổ phần Cà phê RUNAM là đại diện duy nhất giới thiệu sản phẩm cà phê và Trà Việt Nam tại Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2015 Milano - Italia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);
- Tổng cục Du lịch;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ KHTC;
- Cục HTQT;
- Cục Di sản văn hóa;
- Cục MTNA&TL;
- Cty TNHH MTV TT HCTL VN;
- Lưu: VT, THTT, NVN.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác