1025/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KỊCH BẢN TỔNG THỂ

 

KỊCH BẢN TỔNG THỂ

CÁC HOẠT ĐỘNG "NGÀY VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM" NĂM 2009 TẠI LÀNG VĂN HOÁ-DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-BVHTTDL ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

Đất nước ta có 54 dân tộc cùng chung sống, trải qua hàng nghìn năm chung lưng đấu cật, đoàn kết gắn bó bên nhau đã tạo nên một dân tộc Việt Nam thống nhất, hun đúc một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày 17  tháng 11  năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-TTg lấy ngày 19/4  hàng năm là “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam". Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hoá, xã hội sâu sắc bởi vậy việc tổ chức những ngày văn hoá, thể thao du lịch tôn vinh "Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam", trong đó có Lễ công bồ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" là dịp đế tôn vinh bản sắc văn hoá các dân tộc vì một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc góp phần củng cố, thắt chặt, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày 17 tháng 12 năm 2008, Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 5248/QĐ-BVHTTDL phê duyệt chương trình khung các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" và kế hoạch thực hiện "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 đã được Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 5338/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2008.

Vì vậy, các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 được tổ chức tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam phải được chuẩn bị và tổ chức xứng đáng với các mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra.

I. YÊU CẦU:

1. Các hoạt động phải được chọn lọc và mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc, vùng, miền, đảm bảo chất lượng, nội dung nghệ thuật, tính dân tộc, tính hiện đại, tính cộng đồng, tính đa dạng, phong phú và độc đáo.

2. Tạo dấu ấn, có ý nghĩa, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, cổ vũ các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đồng bào các dân tộc là chủ thể của các hoạt động và được trực tiếp thụ hưởng.

4. Việc lựa chọn các tỉnh, thanh phố tham gia các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" phải đảm bảo nguyên tắc:

Đại diện cho vùng, miền, dân tộc.

Bản sắc văn hoá, đặc trưng, tiêu biểu, độc đáo.

5. Gắn kết các chương trình, sự kiện, hoạt động, tạo điều kiện giao lưu trao đổi giữa các dân tộc, địa phương, vùng miền.

II. QUY MÔ:

Các tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền trong cả nước và 54 dân tộc anh em tham gia các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam dự kiến bao gồm 33 tỉnh, thành phố:

1. Miền Bắc: 15 tỉnh, thành phố

- Vùng Đông Bắc: Hà Giang, Lạng Sơn; Cao Bằng; Tuyên Quang; Quảng Ninh; Bắc Giang; Bắc Cạn.

- Vùng Tây Bắc; Lai Châu; Lào Cai; Điện Biên; Sơn La; Hoà Bình - Đồng Bằng Bắc bộ: Hà Nội; Nam Định; Bắc Ninh

Đại diện cho các dân tộc. Bố Y; H Mông; La Chí; Cờ Lao, Dao; Pu Péo; Lô Lô; Pà Thẻn; Tày; Giáy; Cống; Hà Nhì; Kháng; Khơ Mú; La Ha; La Hú; Thái; Lự; Mảng; Si La; Phù Lá; Nùng; Hoa; Ngái; Sán Dìu; Sán Chay; Kinh; Lào;  Xinh Mun; Mường;

2. Miền Trung: 12 tỉnh.

- Vùng Bắc Trung bộ: Quảng Bình; Quảng Trị; Thừa Thiên- Huế; Nghệ An

- Vùng Nam Trung bộ: Ninh Thuận; Bình Thuận; Quảng Nam; Quảng Ngãi

Khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên: Kon Tum; Lâm Đồng; Đắc Lắc; Gia Lai

Đại diện cho các dân tộc: Ba Na; Brâu; Giẻ Triêng; Rơ Măm; Xơ Đăng; Bru -Vân kiều; Chứt; Tà Ôi; Chăm; Ra Glai; Co; Cơ Tu; Cơ Ho; Mạ; Chu Ru; Cơ Tu; Kinh; Ê Đê; M Nông; Gia Rai; HRÊ; Ơ đu; Thổ.

3. Miền Nam: 6 tỉnh, thành phố

- Vùng Đông Nam bộ: Đồng Nai; TP Hồ Chí Minh

- Vùng Tây Nam bộ: Sóc Trăng; Trà Vinh; Kiên Giang; Bình Phước

Đại diện cho các dân tộc: Chơ Ro; Hoa; Kinh;  Khơ Me; X Tiếng.

* Một số đơn vị  sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ: các bảo tàng; trường đại học, cao đẳng; nhà hát; đoàn nghệ thuật; nhà xuất bản; báo chí; triển lãm.

* Các đơn vị quân đội tại địa phương.

* Các tổ chức, doanh nghiệp.

III THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ ngày 18/4 đến 19/4/2009 (thứ bảy, chủ nhật)

2. Địa điểm: Tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô,

sơn Tây, Hà Nội.

a. Khu Trục trung tâm diễn ra các  hoạt động:

Lễ khai mạc các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch tôn vinh "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 tại sân khấu chính (có kịch bản riêng) - Triển lãm sản phẩm văn hoá, du lịch, sản vật của địa phương (các địa phương đăng ký Ban Tổ chức sẽ bố trí mặt bằng khu triển lãm).

- Chương trình giao lưu văn hoá, nghệ thuật, trang phục truyền thống các dân tộc tại sân khấu chính Trục trung tâm do các địa phương và các đơn vị nghệ thuật tham gia. (Ban Tổ chức điều hành sẽ bố trí lịch cho các đoàn tham dự).

- Chiếu phim và chương trình nghệ thuật hưởng ứng của các nhà hát, đoàn nghệ thuật, trường học (Ban Tổ chức điều hành sẽ sắp xếp trên cơ sở đăng ký của các đơn vị)

Triển lãm tài liệu, hiện vật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sách báo chủ đề văn hoá dân tộc, Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trình diễn trò chơi dân gian, thể thao truyền thống các dân tộc.

- Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" (Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp, có kịch bản riêng)

b. Nhà Công vụ:

- Chiếu phim về văn hoá các dân tộc Việt Nam (phim Bác Hồ với các dân tộc Việt Nam) tại Hội trường Nhà công vụ.

Hội nghị nhân sỹ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, các nhà khoa học tại Hội trường Nhà công vụ.

c. Khu các làng dân tộc II.

- Thăm quan, giao lưu văn hoá các dân tộc vùng Tây Nguyên.

Các đoàn có mặt tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 15 đến 17/4/2009, riêng bộ phận triển lãm các tỉnh, thành phố có quy mô lớn hoặc đặc thù, phức tạp có thể có mặt tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 12/4/2009 để triển khai dàn dụng, thiết kế, trưng bày.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG :

Bao gồm các hoạt động chính sau:

1. Lễ khai mạc các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch tôn vinh "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009

2. Triển lãm sản phẩm văn hoá, du lịch, sản vật của địa phương.

3 . Chương trình giao lưu văn hoá, nghệ thuật, trang phục truyền thống các dân tộc.

4. Trình diễn trò chơi dân gian, thể thao truyền thống các dân tộc.

5. Triển lãm tài liệu, hiện vật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sách báo

6. Chiếu phim về văn hoá các dân tộc Việt Nam, Bác Hồ với các dân tộc Việt Nam.

7. Hội nghị nhân sỹ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, các nhà khoa học.

8. Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Văn hoá các

dân tộc Việt Nam".

1. Lễ Khai mạc những ngày văn hoá, thể thao và du lịch tôn vinh "Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009. (có kịch bản riêng)

- Địa điểm: Sân khấu chính Trục trung tâm

- Thời gian: 09h00- 10h00 ngày 18/4/2009  .

- Nội dung: có kịch bản riêng

Thực hiện: Vụ Văn hoá dân tộc phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

2. Triển lãm sản phẩm văn hoá, du lịch, sản vật của các địa phương.

- Địa điểm: Khu trục trục tâm (B2)

- Thời gian: trong các ngày từ 18 đến 19/4/2009 .

- Nội dung: trưng bày, giới thiệu nét đặc trưng về văn hoá dân tộc thông qua sản phẩm văn hoá, du lịch, sản vật địa phương, hàng thủ công truyền thống và ẩm thực truyền thống của các dân tộc. Các địa phương lựa chọn nội dung trưng bày giới thiệu bao gồm: tranh, ảnh, sách, trang phục, nhạc cụ tiêu biểu, sản phẩm thủ công truyền thống giới thiệu, quảng bá hoạt động văn hoá, tiềm năng du lịch, thưởng thức các giá trị của văn hoá ẩm thực mang đặc sắc của các dân tộc, vùng, miền địa phương

- Thực hiện: Chủ trì Vụ Văn hoá dân tộc phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam với và các địa phương trưng bày giới thiệu (khoảng 33 tỉnh, thành phố) - với 3 cụm: miền Bắc, Trung, Nam, số lượng các gian hàng do các địa phương, doanh nghiệp đăng ký, Ban Tổ chức điều hành sẽ bố trí. Mỗi cụm sẽ có không gian giới thiệu vùng miền.

Yêu cầu:

+ Các địa phương đề xuất nội dung trưng bày giới thiệu, tự thiết kế, trang trí, sắp đặt trong khoảng diện tích theo số lượng gian đăng ký (1 gian giới thiệu tiêu chuẩn rộng 3,0m, sâu 3,0m, cao 2,45m) nếu có yêu cầu khác về diện tích để đảm bảo không gian trưng.bày mang tính đặc thù đề nghị các địa phương đăng ký sớm với Ban Tổ chức để bố trí.

+ Hình thức mang hình ảnh đặc trưng của các địa phương và bản sắc các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

+ Khuyên khích các hình thức thể hiện phong phú, ấn tượng truyền thống kết hợp và hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại.

+ Có thể huy động các nghệ nhân, doanh nghiệp tham gia nhưng phải đảm bảo yêu cầu, truyền thống, thẩm mỹ, chất lương, an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể bán các sản phẩm.

+ Sau khi đăng ký quy mô, số lương, nội dung, yêu cầu các gian hàng, không gian trưng bày giới thiệu Ban Tố chức sẽ xác nhận, cung cấp bản vẽ,  đồ khu vực để các đoàn chủ động chuẩn bị và thực hiện.

3. Chương trình giao lưu văn hoá, nghệ thuật, trang phục truyền thống các dân tộc.

Địa điểm: Sân khấu chính Trục trung tâm.

- Thời gian:  từ 14h00 đến 21h ngày 18/4  và từ 9- 17h ngày 19/4/2009.

- Nội dung;

+ Các tỉnh thành phố chuẩn bị kỹ và chỉ tham gia biểu diễn 1 đến 2 loại

hình nghệ thuật tiêu biểu cho bản sắc văn hoá địa phương, vùng miền, dân tộc (có thể là dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, diễn xướng sử thi, sân khấu kịch hát truyền thống. . . )

+ Mỗi tỉnh chọn từ 2 đến 3 diễn viên nữ, nam đại diện cho 1 dân tộc của tỉnh tham gia trình diễn trang phục nguyên bản.

- Thực hiện: Chủ trì Vụ Văn hoá dân tộc phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, các địa phương và các đoàn nghệ thuật của trung ương và các địa phương.

- Yêu cầu:

+ Tiết mục giao lưu văn hoá, nghệ thuật tham gia do các tỉnh, thành phố, các đoàn nghệ thuật đăng ký trên cơ sở đảm bảo bản sắc văn hoá truyền thống, được dàn dựng nâng cao, đảm bảo chất lượng nghệ thuật, tính hiện đại, tính cộng đồng, tính đa dạng, độc đáo. Diễn viên tham gia là các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc, diễn viên không chuyên và kể cả nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp địa phương. Thời lượng từ 5-7 phần 1 tiết mục. Để tạo sự phong phú, đa dạng các tỉnh, thành phố trong khu vực cần có sự liên lạc, thống nhất trong việc lựa chọn các tiết mục dự kiến thể hiện tại chương trình giao lưu, đăng ký với Ban Tổ chức để khớp nối tổng thể.

+ Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc cổ truyền (nguyên bản): đúng kiểu cách, hoa văn, màu sắc, chất liệu và kiểu dáng. Người mặc phù hợp, trình diễn sinh động, hài hoà gây ấn tượng cho người xem (không thể hiện theo kiểu thi thời trang hoặc thi hoa hậu) Mỗi tỉnh trình diễn từ 3-5 phút (các tỉnh nhiều dân tộc có thể thời gian dài hơn nhưng không quá 8 phút ở phần này)

+ Để phong phú ấn tượng thể hiện sắc màu, trang phục truyền thống của 54 dân tộc anh em, đề nghị các tỉnh lựa chọn các dân tộc tiêu biểu của địa phương và tham gia đầy đủ nội dung này. Riêng Bắc Ninh trình diễn trang phục Việt Bắc bộ, Hà Nội trình diễn trang phục áo dài xưa và nay, Thành phố Hồ Chí Mình trình diễn trang phục Nam bộ, trang phục truyền thống và hiện đại.

+ Sau khi đăng ký và được Ban Tổ chức xác nhận tiếp mục, ngoài thời gian luyện tập tại địa phương đề nghị các đoàn dành thời gian phù họp để khớp nối tổng thể tại địa điểm tổ chức.

4. Trình diễn trò chơi dân gian, thể thao truyền thống các dân tộc.

Địa điểm : Khu trục trung tâm (B1,D1) diện tích khoảng 5400 m2 .

- Thời gian: trong các ngày từ 18/4 đến 19/4/2009.

- Nội dung: giới thiệu các trò chơi dân gian truyền thống, thể thao dân tộc: đánh đu, đẩy gậy, đi cà kheo, tung còn, kéo co, đánh pao, bắn cung, bắn nỏ phản ánh đời sống thể thao, văn hoá tinh thần của các dân tộc.

- Thực hiện: Chủ trì Tổng cục Thể dục thể thao, phối hợp với các tỉnh, thành phố tham gia giới thiệu và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Yêu cầu:

+ Mỗi tỉnh, thành phố chuẩn bị kỹ và tham gia giới thiệu một số trò chơi dân gian truyền thống, thể thao dân tộc tiêu biểu của địa phương, dân tộc.

+ Sau khi đăng ký, Ban Tổ chúc sẽ xác nhận các trò chơi, môn thể thao được lựa chọn đưa vào chương trình chính thức.

+ Các hoạt động trò chơi, thể thao các dân tộc do chính đồng bào các

dân tộc thể hiện và tạo được sự hấp dẫn, tham gia của đại biểu, du khách.

+ Khuyến khích các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng góp tiết mục, tham gia thể hiện với hình thức, nội dung phù hợp chủ đề chung.

5. Triển lãm tài liệu, hiện vật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sách báo chủ đề văn hoá dân tộc, Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

- Địa điểm: Khu trục Trung tâm (B2)

- Thời gian: trong các ngày từ 18/4 đến 19/4/2009.

 - Nội dung: trưng bày, giới thiệu các tài liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu về chủ đề văn hoá dân tộc (cuộc sống, không gian văn hoá, nét đặc trưng văn hoá các dân tộc, hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam, hình ảnh Bác Hồ với các dân tộc thiểu số Việt Nam) lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trưng bày, giới thiệu sách báo về văn hoá các dân tộc Việt Nam. Các ấn phẩm mang nội dung phản ánh bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam, nét văn hoá các vùng, miền trên toàn quốc.

- Thực hiện: Chủ trì Vụ Văn hoá dân tộc phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam,Vụ Thư viện, các bảo tàng, nhà xuất bản, tổng công ty sách.

- Yêu cầu:

+ Các tài liệu hiện vật theo các chủ đề phù hợp hiện đang được trưng bày, bảo quản tại các bảo tảng

+ Các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu phù hợp chủ đề, có thể đã đạt các giải thưởng trong nước và quốc tế, tranh dân gian truyền thống. Sách báo tiêu biểu có nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp chủ đề.

+ Hình thức: với các tác phẩm nhiếp ảnh trưng bày trên hệ thống panô, có phủ chất liệu bền vững để có thể trưng bày ngoài trời; với sách báo trưng bày giới thiệu bằng giá kệ, tủ sách theo các gian tiêu chuẩn (3,0mx 3,0mx 2,45m) không gian trưng bày của các bảo tàng theo các gian tiêu chuẩn (4,0mx4,0mx2,5m)

+ Khuyến khích các hình thúc thể hiện phong phú, ấn tượng được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại.

+ Sau khi đăng ký quy mô, số lượng, nội dung, yêu cầu  các gian hàng, không gian trưng bày  triển lãm Ban Tố chức sẽ xác nhận, cung cấp bán vẽ,  sơ đồ khu vực để các đơn vị chủ động chuẩn bị và thực hiện. .

6. Chiếu phim về văn hoá các dân tộc Việt Nam (phim Bác Hồ với các dân tộc Việt Nam).

- Địa điểm: trong nhà- hội trường Nhà công vụ (khoảng 150 chỗ) và Khu vực Trục trung tâm, Khu các làng dân tộc II.

Thời gian: từ 20h đến 22h các ngày 17, 18/4/2009

- Nội dung: các bộ phim tài liệu về văn hoá các dân tộc Việt Nam, Bác Hồ với các dân tộc Việt Nam.

- Thực hiện: Chủ trì Cục Điện ảnh phối hợp với Viện Phim Việt Nam các đơn vị trong ngành.

- Yêu cầu:

Các bộ phim xuất sắc, tiêu biểu phù hợp chủ đề

7. Hội nghị nhân sỹ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, các nhà khoa học triển khai thực hiện "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009.

- Địa điểm: Hội trường Nhà công vụ

- Thời gian : 10h00- 16h00 ngày 18/4/2009

Nội dung: đề xuất những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp, cách làm góp ý thực hiện chính sách văn hoá dân tộc, lựa chọn chủ đề thiết thực để thực hiện "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009. Góp phần giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc anh em.

- Thực hiện: Chủ trì Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Vụ Văn hoá dân tộc và các nhân sỹ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, các nhà khoa học người dân tộc, do địa phương đề cử và Ban Tổ chức mời.

- Yêu cầu:

+ Ban Tổ chức sẽ có tài liệu giới thiệu về Hội nghị, đề nghị các địa phương cử đại biểu tiêu biểu người dân tộc có tham luận.

+ Đại biểu tiêu biểu 54 dân tộc do các địa phương đề cử đại diện cho các vùng, miền trên toàn quốc.

+ Khoảng 200 đại biểu.

+ Các địa phương có thể giới thiệu cách làm hay, những kinh nghiệm thực tế để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

8. Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam".

-Địa điểm: Sân khấu chính Trục trung tâm

Thời gian: 20h- 21h30 ngày 19/4/2009.

Nội dung: có kịch bản riêng (công bố Quyết định 1668QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" và các chương trình giao lưu, văn hoá, nghệ thuật đặc sắc)

-Thực hiện: Chủ trì Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành, đoàn nghệ thuật trung ương và địa phương

- Yêu cầu: Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Chú ý: Trong khuôn khổ các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, các tỉnh, thành phố về tham gia lưu ý tổ chức đoàn mình đi không quá 30 người kể cả nghệ nhân, diễn viên, cán bộ, nhân viên (riêng một số tỉnh, thành phố tham gia có nhiều dân tộc hoặc nội dung triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, tiết mục đặc thù sẽ huy động số lượng nhiều hơn)

 

V.  LỊCH HOẠT ĐỘNG

Thứ sáu, ngày 10/4/2009.

- Sáng:  9h00, Họp báo tại Văn phòng Bộ VHTTDL.

* Từ chủ nhật đến thứ ba, ngày 12-14/4/2009.

+ Đón tiếp bộ phận chuẩn bị triển lãm của các tỉnh, thành phố có quy mô

lớn hoặc đặc thù, phức tạp có thể có mặt tại Lảng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 12/4/2009 để triển khai dàn dựng, thiết kế, trưng bày.

* Từ thứ tư đến thứ sáu, 15- 17/4/2009.

- Cả ngày

+ Ban Tô chức điều hành đón tiếp các đoàn.

+ Ban Tổ chức điều hành và các đoàn chuẩn bị mặt bằng khu trưng bày triển lãm, sân khấu, giao lưu.

+ Các đoàn tập dượt chương trình, khớp nối chương trình tổng thể, chương trình lễ khai mạc, lễ công bố.

-  Thứ sáu, ngày 17/4/2009.

- Sáng

+ 9h00-11h00: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức họp kiểm tra công tác chuẩn bị, duyệt phần trưng bày, triển lãm.

- Chiều

+ 14h00- 15h00 : Ban Tổ chức điều hành họp với các trưởng đoàn.

+ 15h00- 17h00 : Ban Tổ chức điều hành kiểm tra công tác chuẩn bị, duyệt phần biểu diễn nghệ thuật của các đoàn.

- Tối

+ 20h00-21h30, Chạy chương trình lễ khai mạc, lễ công bố tại sân khấu Trục trung tâm.

* Thứ bảy, ngày 18/4/2009

- Sáng

+ 9h00-10h00, Lễ khai mạc những ngày hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch tôn vinh "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" tại sân khấu chính Trực trung tâm.

+ 10h00-16h30, Hội nghị nhân sỹ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, các nhà khoa học triển khai thực hiện "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" tại Hội trường Nhà công vụ.

- Chiều

+ 14h00- 16h30, các tỉnh miền Bắc trình diễn giao lưu văn hoá, nghệ thuật và trang phục truyền thống tại sân khấu chính Trục trung tâm (phần1)

- Tối.

+ 19h30- 22h00, các tỉnh miền Bắc trình diễn giao lưu văn hoá, nghệ thuật và trang phục truyền thống tại sân khấu chính Trục trung tâm (phần 2)

Cả ngày:

+ Triển lãm tài liệu, hiện vật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sách báo tại khu vực Trục trung tâm (từ 18-19/4/2009).

+ Triển lãm sản phẩm văn hoá, du lịch, sản vật địa phương với sự tham gia của các tỉnh, thành, các doanh nghiệp (từ 18- 19/4/2009) tại khu vực Trục trung tâm.

+ Liên hoan các trò chơi dân gian truyền thống, thể thao các dân tộc (từ 18- 19/4/2009) tại khu vực Trục trung tâm.

Điểm nhấn của các hoạt động ngày 18/4/2009 là: ngoài các hoạt động trên ngoài trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hoá, nghệ thuật còn gắn với hình thức giao lưu, trao đổi, thi thố, đặc biệt là các trò chơi dân gian truyền thống của các dân tộc

* Chủ Nhật, ngày 19/4/2009.

- Sáng:

+ 9h00- 11h30, các tỉnh miền Trung trình diễn giao lưu văn hoá, nghệ thuật và trang phục truyền thống tại sân khấu chính Trục trung tâm.

Chiều:

+ 14h00- 16h30 các tỉnh miền Nam trình diễn giao lưu văn hoá, nghệ thuật và trang phục truyền thống tại sân khấu chính Trục trung tâm.

- Tối:

+ 20h00-21h30, Lễ công bố Quyết định 1668/QĐ-TTG của . Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" tại sân khấu chính Trục trung tâm. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài thuyên hình Việt Nam.

- Cả ngày:

- Tiếp tục các hoạt động triển lãm, liên hoan văn hoá, nghệ thuật, trò chơi thể thao dân tộc- tại khu vực Trục trung tâm.

Điểm nhấn của các hoạt động ngày 19/4/2009 là Lễ công bố "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam’’

- Thứ hai, ngày 20/4/2009

Sáng: 9h00-11h00, Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức điều hành và lãnh đạo các đoàn tổng kết, rút kinh nghiệm, tặng thưởng.

Trưa: 11h00- 13h00, Liên hoan, chia tay các đoàn.

VI. THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI VÀ THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG

 1. Khách mời:

a. Trung ương

- Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

- Đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể.

 - Đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh Tra các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

- Đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Các nhà khoa học về văn hoá, dân tộc.

b. Địa phương .

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, đại diện Sở VHTTDL các địa phương.

- Đại biểu các dân tộc do các tỉnh, thành phố đề cử.

2. Lực lượng tham gia các hoạt động

- Các đoàn nghệ thuật ở Trung ương và địa phương.

- Các bảo tàng, nhà hát, nhà xuất bản, triển lãm.

- Sinh viên tình nguyện của một số trường đại học, cao đăng văn hoá, nghệ thuật, du lịch

- Các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan đến các hoạt động.

- Các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn Sơn Tây.

- Du khách và nhân dân địa phương

VII. KẾ  HOẠCH TRIỂN KHAI

- Tháng 1/2009

+ Thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức điều hành.

+ Liên hệ với các địa phương đăng ký tham gia hoạt động.

+  Xây dựng chương trình, kịch bản, dự toán các hoạt động.

- Tháng 2/2009

+ Mời và đề nghị các địa phương, bộ, ngành tham gia các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam"

+ Nhận đăng ký, trao đổi với các địa phương phối hợp, tham gia hoạt động.

- Tháng 3/2009

+ Thống nhất với các địa phương về việc phối hợp tham gia, cổ đại biểu tham dự.

Tổng hợp, phê duyệt chương trình, kịch bản tổng thể và dự toán các hoạt động.

+ Họp báo giới thiệu chương trình các hoạt động.

+ Tuyển chọn biểu trưng "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam"

+ Biên soạn và phát hành các tài liệu, thư mời có liên quan.

+ Triển khai các công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tài trợ

+ Đồng loạt triển khai các mục việc theo kế hoạch, tập trung công tác chuẩn bị quảng bá,thông tin, tài trợ, hậu cần, lễ tân, an ninh.

Tháng 4/2009

+ Đẩy mạnh công tác quảng bá, thông tin

+ Tập trung các công tác hậu cần, đối ngoại, an ninh, lễ tân, tập dượt các chương trình.

+ Từ ngày 10-15/4/2009, tổng kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh các công tác chuẩn bị.

+ Từ ngày 15-17/4/2009, tổ chức đón tiếp các đoàn, hoàn chính các khu trưng bày, triển lãm, sân khấu, tập dượt, họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức điều hành, kiểm tra công tác chuẩn bị.

+ Từ ngày 18-19/4/2009, tổ chức các chương trình sự kiện theo kế hoạch, kịch bản được phê duyệt.

VIII. PHẦN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Chỉ đạo: chỉ đạo toàn diện nội dung, chương trình các hoạt động “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam theo đúng định hướng, đúng chủ đề, mục đích, ý nghĩa và yêu cầu đặt ra. Ban Chỉ đạo phối hợp với các Bộ, ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức thành công các hoạt động theo Quyết định số 5338/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2008 của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại kế hoạch thực hiện "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009. Ban Chỉ đạo ra thông báo kết luận các cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức điều hành để các đơn vị thực hiện.

2. Ban Tổ chức điều hành: xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản, dự toán, thành lập các tiểu ban và tổ chức điều hành toàn bộ các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

a. Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chủ trì, chịu trách nhiệm là đầu mối phối hợp với Vụ Văn hoá dân tộc, các Tổng cục, cục, vụ liên quan, các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động đảm bảo nội dung chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức điều hành. Xây dựng đề cương, kịch bản tổng thể và phối hợp tổ chức thực hiện theo kịch bản được duyệt.

Chủ trì xây dựng kịch bản chi tiết và tổ chức thực hiện Lễ công bố "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam"

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, hậu cần, trang trí cảnh quan tại địa điểm tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Chủ trì còng tác quảng bá và xúc tiến tài trợ theo tinh thần xã hội hoá các hoạt động.

- Tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức điều hành, họp báo, liên hệ tổ chức sắp xếp nơi ăn, ở, đi lại cho các đoàn, khách mời. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xa hội cho các hoạt động.

Tổ chức Hội nghị nhân sỹ, trí thức; già làng, trưởng bản, nghệ nhân.

- Xây dựng kế hoạch, dự toán và triển khai các công việc được phân công.

b. Vụ Văn hoá dân tộc:

- Tham gia soạn thảo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, điều hành các đơn vị trung ương và địa phương tham gia các hoạt động.

Chủ trì xây dựng kịch bản chi tiết và tổ chức thực hiện Lễ Khai mạc, chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật, trang phục truyền thống các dân tộc.

- Chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan triển khai các triển lãm, trưng bày giới thiệu.

- Liên hệ với các địa phương để thống nhất chương trình, kế hoạch, nội dung tham gia của các đoàn và khớp nối với kịch bản chung.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị nhân sỹ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, các hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu.

- Chuẩn bị nội dung họp báo, gặp gỡ, giao lưu trao đối giữa các địa phương, dân tộc, phối hợp xây dựng và triển khai đề cương, kịch bản tổng thế.

c. Vụ Kế hoạch Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch ngân sách bổ sung kinh phí thực hiện các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 tại Làng Văn hoá- Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Hướng dẫn xây dựng dự toán, thẩm định, tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt tổng dự toán, phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 cho các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động "Ngày Văn hoá các lân tộc Việt Nam hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

d. Tổng cục Thể dục Thể thao:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện liên hoan trò chơi dân gian truyền thống, thể thao dân tộc.

- Xây dựng kế hoạch dự toán và triển khai các công việc được phân công.

e. Tổng cục Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với các địa phương, các công ty lữ hành du lịch quảng bá, giới thiệu tiềm năng, liên kết các hoạt động du lịch vùng, miền, đưa du khách tham gia các hoạt động ngày 18,19/4/2009 tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch, dự toán và triển khai các công việc được phân công.

f. Cục Điện ảnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chiếu phim về chủ đề văn hoá dân tộc, Bác Hồ với các dân tộc Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch, dự toán và triển khai các công việc được phân công.

g. Vụ Thư viện :

- Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Sách Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc và các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày, giới thiệu sách báo về văn hoá các dân tộc Việt Nam.

- Xây đựng kế hoạch, dự toán và triển khai các công việc được phân công.

h. Vụ Đào tạo:

Phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam và các trường Đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ huy động sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động lễ tân, hướng dẫn, các hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

i. Vụ Thi đua khen thưởng.

- Phối hợp đánh giá các danh hiệu thi đua, khen thương theo nhiệm vụ thực hiên "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam". Tổng hợp, tố chức thẩm định, xét duyệt kịp thời các hình thức thi đua khen thưởng để khuyến khích, động viên các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định.

j.  Cục Họp tác Quốc tế.

- Phối hợp công tác thông tin, quảng bá các hoạt .động, tham mưu Lãnh đạo Bộ mời các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế có liên quan tham dự các hoạt động.

k. Văn phòng Bộ:

- Tham mưu cho lãnh đạo Bộ mời khách cao cấp, phối hợp họp báo, hỗ trợ phương tiện đi lại cho các đoàn khi cần thiết.

- Phối hợp trong tổ chức các chương trình, hoạt động.

- Xây dựng kế hoạch, dự toán và triển khai các công việc được phân công.

l. Các báo, tạp chí thuộc Bộ:

- Tăng cường công tác truyền thông về văn hoá dân tộc, các chương trình sụ kiện có liên quan, đặc biệt là Lễ công bố "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" vào ngày 19/4/2009  nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của cộng đồng, đặc biệt chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng kế hoạch, dự toán và triển khai các công việc được phân công.

m. Các đơn vị thuộc khối bảo tàng, triển lãm.

Xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp của đơn vị mình để hưởng ứng "Ngày Văn hoá các dân tộc Việc Nam" có hoạt động. thiết thực năm 2009 hướng về đồng bào các dân tộc đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch theo kế hoạch Bộ đã ban hành kèm theo Quyết định số 5338/QĐ-BVHTTDT ngày 24/12/2008.

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2009 và khả năng của mình, các đơn vị có hoạt động cụ thể hưởng ứng, tham gia "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" được tổ chức tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam từ nguồn kinh phí của đơn vị.

- Hỗ trợ các điều kiện, trang thiết bị về trưng bày, triển lãm.

n. các đơn vị thuộc khối nghệ thuật, biểu diễn:

+ Hưởng ứng, tham gia các chương trình, tiết mục giao lưu văn hoá, nghệ thuật từ nguồn kinh phí của đơn vị.

o. Các trường Đại học, cao đẳng, trung học thuộc Bộ:

+ Hưởng ứng, huy động sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và các hoạt động tình nguyện khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

4. Kiến nghị các Bộ, Ban, Ngành

- Đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An hỗ trợ và tạo điều kiện để đồng bào ở xa Tổ quốc, du khách nước ngoài, giúp đỡ quan hệ với các tổ chức quốc tế có dịp tham dự, cử các lực lượng quân đội, công an và trang bị kỹ thuật hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng chương trình phù hợp, tích cực triển khai công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động, chương trình "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam", đặc biệt chương trình hưởng ứng lễ: công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam’’.

- Đề nghị Uỷ Ban dân tộc phối hợp triển khai thực hiện "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 đảm bảo sự hưởng ứng, tham gia của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số

5. Đề nghị các địa phương

- Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trong các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế về các hoạt động ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 tại Làng Văn hoá- Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Cử các đại biểu đại diện đồng bào các dân tộc của tỉnh, các đoàn nghệ thuật tham dự và tham gia các hoạt động chung, quảng bá, trình diễn, giới thiệu nét đặc sắc về văn hoá của địa phương, dân tộc qua các hình thức thích hợp.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tổ chức các đoàn tham gia theo nội dung kịch bản, thông báo và theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức,

6. Đề nghị với các cơ quan thông tin đại chúng

Tham gia chủ động, tích cực vào công tác tuyên truyền quảng bá chương trình, hoạt động ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 từ Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp, góp phần phát huy và quảng bá hình ảnh, nét văn hoá đặc sắc của các dân tộc Việt Nam.

Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối họp triển khai các chương trình tuyên truyền, quảng bá các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009 tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ công bố "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" 19/4/2009.

7. Đề nghị các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức

Bằng các hành động thiết thực nhất góp phần hưởng ứng, tham gia, tài trợ, hỗ trợ các chương trình, hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc biệt Nam" năm 2009 tại Làng .Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm góp phần tôn vinh các giá trị văn hoá của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác