1026/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1026/BVHTTDL-DSVH, ngày 29 tháng 03 năm 2013 Về việc chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Hệ thống di tích đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh)

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,   

                  Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Phước,

                  Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông

                 - Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng

Trong kế hoạch năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Hệ thống di tích đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khoa học để lựa chọn các điểm di tích tiêu biểu, phối hợp với Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng để lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho di tích sau:

1. Hệ thống di tích đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh)

Về thành phần và thể thức hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử-văn hoá và danh lam thắng cảnh.

Hồ sơ di tích gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hoá) trước ngày 30/6/2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên

- Bộ Quốc phòng (để phối hợp chỉ đạo);

-Bộ trưởng;

- TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Phước,

Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông

-Lưu: VT, DSVH, NĐD. 30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác