1035/BVHTTDL-HTQT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Báo cáo tình hình hợp tác với Hà Lan

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

 

Phúc đáp công văn số 948/BNG-CÂu ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Bộ Ngoại giao về việc chuẩn bị nội dung cho chuyến thăm Hà Lan của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đầu tháng 4/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo tình hình hợp tác và phương hương thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Hà Lan như sau:

I. TÌNH HÌNH HỢP TÁC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH:

1. Về văn hoá:

Việt Nam và Hà Lan chưa ký kết Hiệp định hợp tác về Văn hoá.

- Trong thời gian qua, Việt Nam và Hà Lan đó có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi văn hoá giữa các bên giúp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau:

+ Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự Hội chợ và Lê hội Tong Tong lần thứ 51 tại Hà Lan trong khuôn khổ kế hoạch tổ chức các Tuần Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, thời gian từ 19/5 đến 3/6/2009. Đây là hoạt động tiếp nối Tuần Văn hóa Việt Nam tại Hà Lan đã được triển khai từ năm 2008 để kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Việc tham gia nội chợ này đã tạo điều kiện để Việt Nam thúc đẩy hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu đất nước, con người, lịch sử văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đặc biệt nhân dịp này ta đã thúc đẩy công tác tuyên truyền, quảng bá Vịnh Hạ Long đến bạn bè và khách thăm quan tại Hà Lan và Châu Âu.

+ Đoàn nghệ thuật Khmer Sóc Trăng đi biểu diễn giao lưu tại Hà Lan Trường Múa TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Học viện múa Fontys

+ Đoàn nghệ sỹ Monique Copper sang biểu diễn tại Việt Nam.

+ Phối hợp với Ban Sản xuất Chương trình Biểu diễn Mundial Hà Lan đón và tổ chức cho nghệ sỹ Jazz piano Mike del Ferro (Hà Lan) biếu diễn giao lưu tại Việt Nam, thời gian: từ 17/11-22/11/2008

+ Tổ chức Nuffic (Hà Lan) phối hợp với Trường Nghệ thuật Utrecth (Hà Lan) hỗ trợ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Đề án “Training ofMusic Technology curriculum development’’  trong 18 tuần, chia làm 3 đợt, 1/6/2008 đến 31/5/2009, tập trong giới thiệu về kỹ thuật âm nhạc, lồng ghép vào chương trình đào tạo hiện hành; đào tạo, giúp nâng cao năng lực của các cán bộ, giảng viên, chuyên gia của Việt Nam trong việc sử dụng phòng thu quản lý điều hành dự án, thiết kế các sản phẩm băng, đĩa nhạc, gìn giữ, bảo tồn di sản văn hoá âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác. Trong năm 2009, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón các giảng viên và học sinh của trường Đại học Utrecht sang làm việc trong vòng 2 tháng.

- Việt Nam cử cán bộ tham gia một số hội nghị, hội thảo tại Hà Lan

- Đặc biệt, nhằm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan (1973-2008), từ 21/5 trên 3/6/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch có tổ chức sự kiện Tuần Văn hoá Việt Nam tại Hà Lan, bao gồm rất nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam tại Hà Lan.

2. Về du lịch

Cho đến nay, Việt Nam chưa ký thoả thuận hợp tác du lịch với Hà Lan. Hai bên chưa tiến hành trao đổi đoàn các cấp về Du lịch.

Lượng khách du lịch Hà Lan đến việt Nam ngày càng tăng. Năm 2000, mới chỉ có 12.347 lượt khách Hà Lan đến Việt Nam thì đến năm 2007, con số này đó là 36.622 lượt. Trong 6 tháng đầu năm 2008, đã có 16.764 lượt khách Hà Lan đến Việt Nam. Với những con số này, có thể nói Hà Lan sẽ là một trong những thị trường đầy hứa hẹn của Việt Nam trong tương lai không xa.

3. Vê thể thao:

Việt Nam và Hà Lan chưa ký kết thoả thuận hợp tác về thể dục - thể thao, đồng thời chưa có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HỢP TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Về văn hoá:

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Hà Lan.

- Xem xét ký kết thoả thuận hợp tác về văn hoá giữa Việt Nam và Hà Lan.

2. Về du lịch:

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam-Hà Lan, thời gian tới hai bên cần tập trung đẩy mạnh hợp tác trên những mặt sau: Nghiên cứu khả năng ký thoả thuận hợp tác du lịch làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể; Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển du lịch; Nghiên cứu khả năng trao đổi đoàn các cấp về du lịch; Phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch chung giữa các bên.

3. Về thể thao:

Xem xét ký Thoả thuận hợp tác về thể dục-thể thao. Tăng cường trao đổi đoàn các cấp.

- Trên đây là báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình hợp tác với Hà Lan trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Ngoại giao tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c)

-Lưu: VT- HTQT, NQA.5

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác