1041/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Thiết kế Mốc điểm đầu Km0, năm 2015 Dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh, đoạn Pác Pó - Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 69/SVHTTDL ngàv 26 tháng 02 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đề nghị giữ nguyên quy mô thiết kế Mốc điếm đầu Km0 Đường Hồ Chí Minh, thuộc Khu di tích Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng (kèm theo Hồ sơ pháp lý của Dự án), về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Ngày 29 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Pác Bó với mục tiêu là bảo tồn Khu di tích Pác Bó gắn với Chủ tịch Hồ Chi Minh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc “Bảo tồn tối đa yếu tố nguyên gốc, tính chân thật của lịch sử và cảnh quan, môi trường thiên nhiên”.
Thực hiện Quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua tại Khu trung tâm đón tiếp đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chi Minh, Nhà trưng bày và nhà làm việc của Ban quản lý di tích. Các hạng mục công trình trên có nội dung giới thiệu và nêu bật giai đoạn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó và thể hiện lòng tôn kính, biết ơn của du khách đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm di tích. Công trình biểu tượng Mốc điểm đầu Km0 Đường Hồ Chí Minh được xây dựng mới, không có trong nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và không gắn với việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích Pác Bó, đồng thời công trình được xây dựng với quy mô lớn (tổng diện tích là 4.400m2; cột mốc cao 18,40m; chiều dài phù điêu là 25,318m) sẽ phải san gạt địa hình với khối lượng lớn, làm thay đổi cảnh quan di tích.
Với nhưng lý do trên, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng làm việc với Chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh lại phương án xây dựng Mốc điểm đầu Km0 Đường Hồ Chi Minh cho phù hợp hơn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác