1067/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc kiểm tra thông tin việc xây dựng thủy điện tại Sa Pa có thể xâm phạm vào di tích Bãi đá cổ Sa Pa.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Báo Văn hóa ngày 01/4/2011 đăng bài trở lại việc xây dựng Thủy điện tại Sa Pa: Xâm phạm cả vào di tích quốc gia?" trong đó nêu:  “Vừa qua, Sở Công thương tỉnh Lào Cai tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến các sở, ban, ngành của tỉnh để điều chính Dự án thuỷ điện Sử Pán I (Sa Pa). Tại cuộc họp này, hầu hết đại biểu đều bày tỏ sự lo ngại khi dự án thủy điện này được triển khai, đặc biệt nếu dự án này được triển khai thì không chỉ làm du danh thắng Cầu Mây, một địa điểm du lịch nổi tiếng của huyện Sa Pa bị ảnh hưởng mà còn xâm phạm nghiêm trọng tới khu vực bảo vệ tuyệt đối của di tích Khu chạm khắc đá cổ (xã Hữu Thào)", "Nếu điều chỉnh quy hoạch nâng mực nước lên cao trình 953m sẽ xâm phạm vào vành đai bảo vệ vùng 1 (khu vực bảo vệ tuyệt đối)".v.v... Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Khu Di tích chạm khắc đá cổ Sa Pa được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp quốc gia ngày 20/7/1994 tại Quyết định số 921-QĐ/BT và hiện đang nằm trong danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ trình UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Thế giới. Vì vậy, việc cải tạo, xây dựng các công trình nằm trong và ngoài khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng tới di tích và môi trường cảnh quan di tích cần phải được thực hiện theo quy định tại Điều 32, 33 và 36 Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Mặt khác, đối với các công trình thủy điện đã và đang được xây dựng trong nước thời gian hiện nay, khi tiến hành lập dự án phải có bước nghiên cứu về di sản văn hóa là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vùng lòng hồ. Nếu phát hiện các di chỉ khảo cổ học thì cần được khai quật, di dời, giải phóng lòng hồ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh kiểm tra thông tin nói trên và sớm có báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Nơi nhận:

-Như trên (gửi kèm bài báo);

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Sở VHTTDL Lào Cai (gửi kèm bài báo);

-Lưu: VT, DSVH (02), NVC.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác