1069/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La

Ngày 29 tháng 3 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh về một số đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh. Cùng dự, về phía tỉnh Sơn La có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Di sản văn hóa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của Tỉnh về công tác văn hoá, thể thao và du lịch, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Về xếp hạng di tích quốc gia Di tích lịch sử Khu Di tích Cách mạng Việt - Lào, bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La: Giao Cục Di sản văn hóa nghiên cứu, đề xuất, trình Bộ trưởng ký quyết định xếp hạng.

2. Về việc lập Dự án đầu tư xây dựng tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La:

- Đồng thuận với UBND tỉnh Sơn La về việc Tỉnh và Bộ sớm có văn bản thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung tỉnh Sơn La vào quy hoạch các tỉnh được xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn sau năm 2010.

- Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hướng dẫn tỉnh Sơn La thực hiện các thủ tục theo quy định.

3. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch tỉnh Sơn La theo dự kiến kế hoạch đã được xây dựng giai đoạn 2012 - 2016 với tổng số kinh phí 40 tỷ đồng, trong đó dự kiến năm 2012 là 18 tỷ đồng.

4. Về xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao:

- Việc xây dựng các thiết chế phục vụ hoạt động văn hoá, thể thao của vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, Tỉnh cần làm việc với các Bộ, Ngành chức năng liên quan để thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Chính phủ.

- Việc hỗ trợ đầu tư thiết chế văn hoá các thôn, bản và hỗ trợ bảo tồn làng văn hóa dân tộc truyền thống tiêu biểu theo Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ hướng dẫn, phối hợp thực hiện theo dự án.

5. Về tổ chức Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp và Liên hoan văn nghệ quần chúng toàn quốc tại tỉnh Sơn La: Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở hướng dẫn cụ thể và phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động theo kế hoạch công tác năm 2012 đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- UBND tỉnh Sơn La;

- Sở VHTTDL tỉnh Sơn La;

- Các đơn vị: Cục DSVH,  Cục MTNATL, Cục NTBD,

    Vụ KHTC,  Vụ VHDT  (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH. 20b.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác