107/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v ý kiến về Dự án cải tạo, nâng cấp xây dựng lại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi tại địa điểm 66 Phó Đức Chính (cạnh đình An Trí), quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 08/SVHTT- QLDT ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị cho ý kiến Dự án cải tạo, nâng cấp xây dựng lại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi tại địa điểm 66 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với phương án cải tạo, nâng cấp xây dựng lại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi với quy mô 05 tầng tiếp giáp với khu vực bảo vệ II của di tích đình An Trí, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cần làm việc với Ủy ban nhân dân quận Ba Đình thống nhất một số vấn đề sau:
- Nghiên cứu điều chỉnh công trình tịnh tiến về hướng Đông để khối nhà sân thể chất không che khuất mặt tiền của ngôi đình.
- Trong quá tình triển khai thực hiện Dự án cần có biện pháp thi công phù hợp bảo đảm không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và gây lún, nứt kiến trúc đình An Trí.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
 - Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác