1085/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1085/BVHTTDL-DSVH ngày 02 tháng 04 năm 2013 Về việc thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào, tỉnh Sơn La.

Kính gửi: Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 267/VHTTDL-KHTC ngày ngày 06 tháng 03 năm 2013, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La đề nghị thỏa thuận Dự án Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào, bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

-Thống nhất nội dung Dự án bao gồm các công việc sau: Gắn biển lưu niệm địa điểm nền nhà cũ của cụ Tráng Lao Khô và nhà Sở chỉ huy Trung đội xung phong Lào Bắc; xây dựng tượng đại hữu nghị Việt Nam - Lào, nhà trưng bày đón tiếp và vệ sinh; tôn tạo hệ thống lối đi kết hợp với sân trồng cỏ nhằm tạo sự hài hoà với không gian xung quanh.

- Do địa thế khu vực di tích nằm trong lòng chảo, xung quanh là núi cao, giao thông khó khăn, mật độ dân cư sinh sống thấp, khả năng phát huy giá trị di tích không cao nên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị không xây dựng nhà tưởng niệm, hồ cảnh, cầu cảnh, chòi nghỉ; hạn chế lát đá và gạch block; không phục dựng nhà của cụ Tráng Lao Khô trên nền nhà cũ và nhà Sở chỉ huy Trung đội xung phong Lào Bắc vì không đủ cơ sở khoa học.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La hướng dẫn đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xem xét, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành, đồng thời giao Cục Văn hoá cơ sở thoả thuân thiết kế bản vẽ thi công của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-UBND tỉnh Sơn La;

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác