1086/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1086/QĐ-BVHTTDL, ngày 02 tháng 04 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cần Tu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 24/TTr-SVHTTDL ngày 14 tháng 03 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình đề nghị thoả thuận nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cần Tu, xã Đồng Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình: Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến sau:

Thoả thuận nội dung Dự án nói trên gồm các hạng mục: tu bổ Tam bảo, hai nhà giải vũ; xây mới Tam quan; tôn tạo sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉnh sửa một số vấn đề;

- Không làm mới hai nhà bia tả, hữu mà nên chuyển bia vào hai nhà giải vũ đề bảo quản, trưng bày;

- Bổ sung các phương án tu bổ nối, vá, thay cốt ốp mang… nhằm giữ tối đa các cấu kiện gốc cấu thành nên di tích;

- Hạng mục Tam quan: không làm kìm bờ nóc mà nên đắp đấu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và phê duyệt theo quy định hiện hành; giao cho Cục Di sản văn hoá thoả thuận thiết kế bản vẽ thi công của Dự án.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác