1087/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v mở lớp tập huấn về công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ công tác văn hóa và người có uy tín, già làng, trưởng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo

220317150518.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác