1087/TB-BVHTTDL

TUQBT, Cục trưởng CHTQT Nguyễn Văn Tình Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp lần thứ 2 Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hoá Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam

Ngày 31/3/2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn -Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hoá Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban lần thứ 2. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tiểu ban và đại diện thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe Cục trưởng cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình triển khai các công việc của Tiểu ban, ý kiến của các thành viên Tiểu ban và các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Tiểu ban kết luận.

1. Thời gian tới, khối lượng công việc của Tiểu ban còn nhiều, yêu cầu các đơn vị liên quan và các thành viên Tiểu ban phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo kế hoạch chung, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh kịp thời xin ý kiến của Trưởng Tiểu ban để xử lý, hoặc để Trưởng Tiểu Ban báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết.

2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm rõ phần kính phí triển khai các công việc của Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hoá, giải quyết vấn đề tạm ứng kinh phí để các đơn vị chủ động triển khai công việc; sớm có ý kiến về Phương án pano lớn quảng bá đất nước, con người Việt Nam trang trí tại Trung tâm Hội nghị Quốc ra (theo đề xuất của Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); có văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam về truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, bế mạc, không truyền hình trực tiếp các phiên họp và hội thảo; sớm có ý kiến về nội dung phim tài liệu để trình chiếu tại lễ bế mạc (do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện).

3. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp triển khai các công việc theo Đề án Truyền truyền-Văn hoá Hội nghị Thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển Châu Á năm 2011 tại Việt Nam đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2011.

4. Giao Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm việc với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Nhà hát ca, Máu, Nhạc nhẹ Việt Nam xây dựng kịch bản, dự toán Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai mạc và Tiệc chiêu đãi của nước chủ nhà báo cáo trước ngày 05 tháng 4 năm 2011. Ký hợp đồng thực hiện các Chương trình tham quan theo đề nghị của Tổng cục Du lịch và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đúng trình tự, thủ tục, quy định hiện hành.

5. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành kế hoạch và chủ động triển khai công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề nghị Vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trong công tác tuyên truyền trực quan tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

6. Tiểu Ban Tuyên truyền – Văn hoá sẽ họp phiên thứ 3 vào trung tuần tháng 4 năm 2011. Giao Cục Hợp tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị thường trực của Tiểu ban thường xuyên cập nhật tình hình, trao đổi với các thành viên Tiểu ban và bộ phận thường trực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng hợp báo cáo Trưởng Tiểu ban.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phó TTG Phạm Giạ Khiêm- Trưởng Ban CĐ (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng- Trưởng TB (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ,

- Ngân hàng Nhà nước (để phối hợp);

- Bộ TT&TT, Bộ NG (Vụ TT báo chí);

- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN.

- Các đơn vị Tổng cục DL, HTQT;

- Sở VHTTDL Hà Nội;

- Các thành viên Tiểu ban TTVH;

- Lưu: VT, HTQT, V(36).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác