10/TB -BTDH

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn, Trưởng Tiểu ban Diễu hành tại buổi làm việc về tổ chức thực hiện Khối diễu hành nghệ thuật

Ngày 24 tháng 8 năm 2010, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn, Trưởng Tiểu ban Diễu hành đã có buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn, nhóm tác giả kịch bản nghệ thuật, Tổ đạo diễn và Thường trực Ban Tổ chức (Văn phòng Bộ) về tổ chức thực hiện Khối Diễu hành nghệ thuật. Sau khi nghe báo cáo về Kịch bản chi tiết, ý kiến của các đơn vị, cá nhân tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ kết luận:

1. Yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn và các thành viên Tổ đạo diễn hoàn thiện báo cáo lãnh đạo Bộ trong ngày 25 tháng 8 năm 2010 những nội dung công việc sau:

1.1 Kịch bản sân khấu (cần chi tiết, đảm bảo làm rõ ý tưởng, nội dung và thủ pháp nghệ thuật cho từng số, tiết mục trong kịch bản theo ý kiến góp ý, chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ).
1.2. Kịch bản âm nhạc (chi tiết từng chương, mục).

1.3. Ma két, mẫu trang phục, đạo cụ theo ý kiến góp ý, chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ; dự trù kinh phí may sắm theo thực tế và quy định của Nhà nước hiện hành.

1.4. Kế hoạch, lịch tập luyện, phương án huy động các lực lượng tham gia (cụ thể số lượng người của mỗi trường, đơn vị, cá nhân đạo diễn, biên đạo tham gia từng tiết mục).

1.5. Công tác hậu cần, địa điểm, điện nước, âm nhạc, sân bãi, ôtô, loa đài, trang thiết bị…phục vụ tập luyện, hợp luyện.

2. Tổ Thường trực Tiểu ban Diễu hành theo dõi, nhắc nhở các đơn vị liên quan thực hiện đúng tiến độ.

Tiểu ban Diễu hành thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ;
- Cục Nghệ thuật biểu diễn;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD .20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác