1129/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Hội chợ du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng năm 2016

Ngày 04 tháng 3 năm 2016, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Hội chợ du lịch quốc tế biển  tại thành phố Đà Nẵng năm 2016 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì, với sự tham dự của thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức sự kiện.
Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng báo cáo công tác chuẩn bị và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận:
- Đánh giá cao sự phối hợp giữa Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị cho Hội chợ, theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Về tên Hội chợ và thời gian tổ chức: Đề nghị cân nhắc tên gọi cho phù hợp với nội dung, tính chất hội chợ và theo thông lệ, ví dụ: Hội chợ quốc tế về du lịch biển Đà Nẵng 2016 (International Seas Travel Mart Da Nang 2016). Về thời gian, Hội chợ nên tổ chức trong 3 ngày để đảm bảo các hoạt động có hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho công chúng tham quan, tham gia các hoạt động của Hội chợ.    
- Về quy mô và các hoạt động tại Hội chợ: Cần chú ý đảm bảo chất lượng tham gia của các bên, các gian hàng tại Hội chợ. Hội chợ không nhất thiết phải có quy mô lớn, số lượng gian hàng chỉ nên khoảng 120 – 150 gian hàng. Nhất trí với đề xuất của Ban tổ chức về các hoạt động của Hội chợ bao gồm các hội thảo giới thiệu thị trường; gặp gỡ người mua, người bán; mời người mua (buyers). Tuy nhiên, cần hết sức chú ý tới nội dung thảo luận, trao đổi tại các hội thảo, đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu hoạt động thực tế. Đề nghị tổ chức Lễ khai mạc tại khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm xây dựng chương trình nghệ thuật và tổ chức biểu diễn trong chương trình Lễ khai mạc, từ kinh phí của Cục NTBD.
- Về kinh phí tổ chức: Nhất trí với đề xuất của Ban Tổ chức; cần tăng cường huy động tham gia, hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ. Các đơn vị của Bộ tham gia Hội chợ sẽ tự chịu kinh phí.
- Tổng cục Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc cơ quan du lịch quốc gia các nước trong khu vực, các địa phương, các doanh nghiệp đăng ký tham gia gian hàng. Đối với các địa phương chỉ hỗ trợ kinh phí có mức độ, yêu cầu đăng ký, đóng góp mua thêm gian hàng để thể hiện trách nhiệm, đảm bảo chất lượng. Chú ý mời tỉnh Kiên Giang tham gia hội chợ với tư cách tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2016. Nhất trí mời khoảng 100 người mua (buyers) từ các thị trường nguồn, các nước là đối tác quan trọng của du lịch Việt Nam, chú ý lựa chọn người mua có chất lượng, đảm bảo hiệu quả Hội chợ.
- Cần quan tâm hơn tới công tác truyền thông, cung cấp thường xuyên thông tin cho các cơ quan truyền thông, tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện; tổ chức họp báo giới thiệu về Hội chợ; đẩy mạnh tuyên truyền tại các hội chợ, sự kiện du lịch trong và ngoài nước, trước mắt lại tại Hội chợ quốc tế ITB tại Berlin và tại Cộng hòa Séc.
- Phiên họp tiếp theo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức: Vì thời gian không còn nhiều, đề nghị Ban tổ chức và các đơn vị, cơ quan liên quan cần chú ý đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc đã được phân công và theo ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo. Cuối tháng 5.2016 tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để nghe, tiếp tục cho ý kiến kịp thời, đảm bảo tổ chức thành công Hội chợ.
- Một số nội dung liên quan khác: Cần nghiên cứu, đề xuất để Hội chợ sẽ trở thành sự kiện thường niên hoặc định kỳ của Đà Nẵng và của Việt Nam tại khu vực miền Trung. Mời Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Viet Nam Airlines) và  các hãng hàng không khác tham gia, hỗ trợ tổ chức Hội chợ. Chú ý viết đúng tên tiếng Anh các địa danh, tên riêng của các địa phương.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- TT Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng;
- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức;
- Tổng cục Du lịch;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Cục Nghệ thuật biểu diễn;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Văn phòng Bộ;
- Sở VHTTDL thành phố Đà Nẵng;
- Lưu: VT, TCDL, TTDL, TLT(40).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác