1138/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng

Phúc đáp Công văn số 546-CV/VPTW ngày 8/4/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ.

(Kèm theo Thư đề nghị ngày 28 tháng 3 năm 2011 của bà Nguyễn Thị Nguyệt Chiếu). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Đồng chí Lê Đức Thọ là người có nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc, việc tôn vinh thể hiện lòng biết ơn đối với đồng chí Lê Đức Thọ, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau là cần thiết và phù hợp với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại thời điểm hiện nay, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án tổng thể các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân (Thông báo số 93-TB/TW ngày 19/9/2007 của Ban Chấp hành Trung ương), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành Dự thảo Nghị định của Chính phủ về các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân và đang xúc tiến xin ý kiến về việc bổ sung thẩm quyền của Chủ tịch nước về phong tặng danh hiệu danh nhân. Do đó, khi chưa có văn bản quy phạm pháp luật thống nhất quy định về các hình thức lưu niệm danh nhân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND các tỉnh: Bà Rịa Vũng Tàu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn chỉ đạo các cơ quan chức năng sưu tầm tài liệu về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ, rà soát lại những nội dung lịch sử liên quan đến đồng chí Lê Đức Thọ để bổ sung vào nội dung trưng bày ở những bảo tàng, di tích còn thiếu.

2. Việc tu bổ khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ tại quê hương: Cần thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 128-CV/TW ngày 16/9/1998: “Nhà tưởng niệm xây dựng tại địa phương, quê hương đanh nhân phải gắn với di tích  gốc của danh nhân (nhà ở, vườn, nhà cũ hoặc từ đường dòng họ) và do nhân dân địa phương phối hợp với gia tộc của danh nhân làm. Cần tính toán về quy mô nhà lưu niệm, tương quan trung giữa các danh nhân trong cùng một địa phương  và phù hợp với hoàn cảnh địa phương, bảo đảm nhà lưu niệm có ý nghĩa giáo dục truyền thống thiết thực, tiết kiệm,  kinh phí xây dưng, tránh phô trương hình thức.

Nhà tưởng niệm danh nhân cách mạng nên xây dựng kết hợp trở thành khu văn hóa ở địa phương. Như vậy cụ thể với việc này, phải được lập thành Dự án và thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

3. Việc đặt tên đồng chí Lê Đức Thọ cho đường phố ở những địa phương mà đồng chí đã từng sống và hoạt động, đề nghị UBND tỉnh Nam Định và một số thành phố miền Tây Nam Bộ thực hiện theo Nghị định số 91/2005/QĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

4. Việc xây dựng một cuốn phim, xuất bản cuốn sách về đồng chí Lê Đức  Thọ cần thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thường vụ Bộ Chính trị khóa VII tại Công văn số 600-CV/TW ngày 04/4/2001: “Đối với các đồng chí đã giữ trọng trách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo cấp cao thời lập Đảng, lập nước; các đồng chí rất tiêu biểu, được nhân dân yêu mên, cuộc đời của các đồng chí ấy đã nêu một tấm gương và nhiều bài học quý… được biên tập, xuất bản một cuốn sách và xây dựng một cuốn phim ở tầm quốc gia do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Xưởng phim thời sự- Tài liệu Trung ương phụ trách  và chỉ công bố khi đồng chí đó không còn giữ trọng trách của Đảng và Nhà nước’’.

5. Về đăng bài viết trên báo, tổ chức Hội thảo và Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2011) là cần thiết, đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Ban Bí thư giao Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo và Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Trung ương Đảng tổng hơp, báo cáo Ban Bí thư./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Ban tổ chức Trung ương,

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Lưu: VT, DSVH (02), LQV 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác