1138/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về các công việc nguồn kinh phí sự nghiệp không thường xuyên năm 2015 của một số đơn vị

Ngày 11 tháng 3 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi làm việc về các nhiệm vụ thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp không thường xuyên năm 2015 của các đơn vị gồm: Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội, Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, Trường Cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Viện phim Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Cùng tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Văn phòng Bộ.
Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo và các ý kiến nhận xét, đóng góp của lãnh đạo các Cục, Vụ liên quan, Bộ trưởng kết luận:
1. Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
- Đồng ý cho triển khai việc nâng cấp thay thế trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề  kết hợp với cải tạo sửa chữa, nâng cấp các phòng thực hành, phòng học, tổng mức đầu tư không quá 7 tỷ đồng, bố trí trong 2 năm (2015-2016) từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo của Bộ.
2. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Đồng ý cho triển khai Cải tạo, nâng cấp khu nhà học của Khoa hội họa và các phòng làm việc, trong đó lưu ý phải bố trí phòng trưng bày các tác phẩm của sinh viên tốt nghiệp, đảm bảo màu sơn và mái ngói theo đúng nguyên bản.
3. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu
- Đồng ý cho triển khai các nội dung từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia. Lưu ý điều chỉnh lại cơ cấu kế hoạch sử dụng kinh phí theo hướng chỉ tập trung cho 2 nội dung là: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề và Đào tạo bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn giáo viên nghề.
- Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc xin đất xây dựng cơ sở 2 của Trường theo hướng hạn chế tối đa kinh phí đền bù giải tỏa.
4. Bảo tàng Lịch sử quốc gia
- Đồng ý tiếp tục thực hiện mua bổ sung hiện vật cấp thiết năm 2015.
- Đối với đề nghị sưu tầm hiện vật đặc biệt, yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám định cần thiết bằng phương pháp khoa học để đánh giá đầy đủ giá trị của hiện vật và báo cáo lãnh đạo Bộ.
- Về kinh phí mua hiện vật: đơn vị rà soát, đánh giá nhu cầu mua hiện vật cấp thiết, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét khả năng và lộ trình cân đối kinh phí mua hiện vật.     
5. Viện phim Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh
- Đồng ý về quy mô đầu tư trang thiết bị, đơn vị cần hoàn thiện quy chế khai thác và tăng cường khai thác tư liệu hiện đang quản lý, lưu giữ để phát huy giá trị tài liệu, đảm bảo bù đắp công lưu giữ và giá trị của tài liệu.
6. Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
- Đồng ý về quy mô mua sắm trang thiết bị, không quá 3 tỷ đồng. Đơn vị cần đẩy mạnh khai thác từ các nguồn thu dịch vụ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
  
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Vụ Đào tạo;
- Cục Di sản văn hóa;
- Cục Điện ảnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (02), NVN.20                                                                                        

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác