1145/B VHTTDL-TTr

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xếp hạng đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2538/UBND-VX ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị có ý kiến về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 29/3/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cử Đoàn công tác do lãnh đạo Thanh tra Bộ, lãnh đao Của Di sản văn hóa làm viêc với Ủy bà nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các Sở, ban, ngành liên quan để làm rõ việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế.
Qua nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra ngày 7/10/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Tính đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 103 di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có 40 di tích lịch sử lưu niệm danh nhân. Các di tích lịch sử lưu niệm danh nhân này đều gắn với nguyên tắc có mối liên quan trực tiếp đến danh nhân lịch sử như: đền thờ và nhà thờ tại quê hương, nơi đặt phần mộ, nơi đóng quân, làm việc, nơi mất,...
Hoàng giáp Lê Nhân Tế (1480 - ?) quê ở xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là nhân vật lịch sử có những đóng góp nhất định cho quê hương, đất nước. Tuy nhiên, đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế được con cháu xây dựng tại địa điểm xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương năm 1999 - 2000 là nơi con cháu di cư đến, không liên quan trực tiếp tới nhân vật, các tài liệu Hán Nôm tại đây do Viện nghiên cứu Hán Nôm thẩm định và kết luận các văn bản này không rõ nguồn gốc, không thấy có mối liên quan đến nhân vật Lê Nhân Tế, chỉ có giá trị tham khảo.
Vì vậy, căn cứ điểm b, Khoản 1 Điều 28 Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung tại điểm lb, Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Khoản 1 Điều 29 Luật di sản văn hóa, được sửa đổi, bổ sung tại điểm 1a, Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 và hồ sơ di tích thì đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương chưa đáp ứng tiêu chí di tích lịch sử lưu niệm danh nhân.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thu hồi Quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa đền thờ Hoàng Giáp Lê Nhân Tế, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương. Trong quá trình tiến hành thu hồi, hủy bỏ Quyết định xếp hạng di tích cần có biện pháp tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tránh các thông tin không chính xác ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Tạo điều kiện để con cháu dòng họ cụ Lê Nhân Tế tiếp tục duy trì việc thờ tự Hoàng Giáp Lê Nhân tế tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương được bình thường theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa, Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thắng và dòng họ Lê nghiên cứu đề xuất phương án tôn vinh nhân vật lịch sử Hoàng giáp Lê Nhân Tế tại quê hương ông, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa bằng các hình thức khác nhau: dựng bia lưu niệm tại quê hương, đặt tên đường, phố, công trình công cộng, trường học....trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc xếp hạng di tích tỉnh đối với Đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưng Đặng Thị Bích Liên ;
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Cục DSVH; Thanh tra Bộ (để theo dõi);
- Lưu: VT, DSVH, Ttr, NGH.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác