1147/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1147/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2013 Về việc Tổ chức chương trình hòa nhạc trong khuôn khổ “Ngày Châu Âu 2013”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón Dàn hợp xướng thính phòng Munich (CHLB Đức) vào Việt Nam và tổ chức chương trình hòa nhạc trong khuôn khổ: “Ngày Châu Âu năm 2013”.

- Tập luyện: Ngày 02/5 – 08/5/2013 tại Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam. - Biểu diễn tối ngày 09-10/5/2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và tối 11/5 tại Nhà hát Lớn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Về kinh phí:

- Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam cung cấp địa điểm tập luyện chương trình, chịu trách nhiệm xin giấy phép biểu diễn, chi phí cho các nghệ sỹ và cán bộ tổ chức biểu diễn Việt Nam và chi phí khác có liên quan từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp.

- Viện Goethe Hà Nội chịu toàn bộ chi phí thuê địa điểm nhà hát, các chi phí cho Dàn hợp xướng thính phòng Munichj và các chi phí truyền thống quảng cáo cho chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (b/c);

- TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT, TQA.(8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác