1148/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1148/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2013 Về việc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sĩ và tổ chức biểu diễn chương trình Hòa nhạc “VNSO first concert tour to Fukuoka”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón nhạc trưởng Tetsuji Honna, nghệ sỹ violin Watanabe Reiko (người Nhật Bản) và nghệ sỹ violin Bùi Công Duy đến tập luyện và biểu diễn chương trình Hòa nhạc “VNSO first concert tour to Fukuoka”

Thời gian: 20h00 ngày 23/5/2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội số 01 Tràng Tiền, Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

+ Liên đoàn Kinh tế Kyushu, Nhật Bản chịu toàn bộ chi phí vé máy bay, ăn, ở, thù lao cho chỉ huy, soloist, tiền tập luyện, biểu diễn cho các bộ, diễn viên của Dàn nhạc, thuê nhà hát, in ấn, quảng cáo và các chi phí phục vụ chương trình khác theo quy định hiện hành.

+ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức tập luyện và biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (b/c);

-Lưu: VT, HTQT, VTA.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác