115/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần bảo tồn di sản văn hóa lòng hồ Thủy điện Sơn La

Kính gửi:

- Viện Khảo cổ học;

- Viện nghiên cứu văn hóa,

Ngày 09 tháng 01 năm 2010, tại Mường La, đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La đã đi kiểm tra thực tế công trình Thủy điện Sơn La và có buổi họp với các Bộ, ngành liên quan. Trong các dự án thành phần, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện dự án: "Bảo tồn di sản văn hóa lòng hồ thủy điện Sơn La", theo báo cáo Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Viện Dân tộc học đã hoàn thành công việc điều tra lấy tư liệu trên thực địa và đang hoàn chỉnh các phần hậu kỳ còn lại để hoàn thành công việc được giao, còn lại Viện Khảo cổ học và Viện Nghiên cứu văn hóa chưa hoàn thành công việc trên thực địa, cụ thể, Viện Khảo cổ học còn 06 di chỉ thuộc tỉnh Lai Châu chưa được khai quật khảo cổ, Viện Viện Nghiên cứu văn hóa còn xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tinh Sơn La chưa được điều tra.

Theo tiến độ, Nhà máy Thủy điện Sơn La sẽ phát tổ máy số 1 vào tháng 5 năm 2010. Do đó, để kịp tiến độ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Viện Khảo cổ học và Viện Nghiên cứu văn hóa nhanh chóng hoàn thành các công việc trên thực địa trong tháng 03 năm 2010 để đảm bảo đúng tiến độ tích nước và hoạt động của tổ máy số 1, Nhà máy thủy điện Sơn La theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và đề nghị các đơn vị gửi báo cáo các nội dung công việc hoàn thành về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30 tháng 3 năm 2010 để Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Viện KHXHVN (để chỉ đạo);

 -Tổ Tổng hợp. BCĐNNTĐ Sơn La.

- Lưu: VT, QLDT. LQV.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác