1170/BVHTTDL-TV

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1170/BVHTTDL-TV ngày 05 tháng 04 năm 2013 Về việc tham gia các hoạt động Ngày hội Sách và Văn hoá Đọc năm 2013.

Kính gửi:…..

Hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4; nhằm tôn vinh Văn hoá Đọc, ngày 20 tháng 04 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Ngày hội Sách và Văn hoá Đọc năm 2013 tại Trung tâm hoạt động Văn hoá - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị thuộc Bộ hưởng ứng tham gia một số hoạt động tại Ngày hội như sau:

1. Các đơn vị nghệ thuật đóng góp một số tiết mục trình diễn tại Lễ khai mạc, cụ thể:

- Nhà hát Tuồng Việt Nam: 01 tiết mục;

- Liên đoàn Xiếc Việt Nam: 02 tiết mục;

- Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam: 02 tiết mục.

2. Các Nhà xuất bản: Nhà Xuất bản Văn hoá - Thông tin, Nhà Xuất bản Thế giới, Nhà Xuất bản Văn học, Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc, Nhà Xuất bản Âm nhạc, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu sách báo Việt Nam tham gia một gian hàng giới thiệu và bán sách giá ưu đãi tại địa điểm tổ chức Ngày hội.

3. Thư viện Quốc gia Việt Nam tham gia triển lãm sách, báo, tư liệu tại địa điểm tổ chức Ngày hội.

Kinh phí tổ chức các hoạt động tham gia Ngày hội Sách và Văn hoá Đọc năm 2013 của các đơn vị được trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của các đơn vị (riêng các gian triển lãm giới thiệu và bán sách giá ưu đãi Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ).

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

-Lưu: VT, TV (2), LT.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác