1187/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1187/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2013 Về việc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón chuyên gia nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm sáng tạo và phát triển cộng đồng đón đoàn chuyên gia của Học viện Âm nhạc Malmo Thụy Điển (04 người) vào Việt Nam lên lớp master cho sinh viên Học viện và biểu diễn báo cáo cuối khóa học.

Thời gian: Từ ngày 02 đến ngày 28/4/2013.

Điều 2. Về kinh phí:

- Trung tâm sáng tạo và phát triển cộng đồng chịu mọi chi phí cho các chuyên gia Thụy Điển bao gồm vé máy bay, lương chuyên gia, ăn, ở tại Việt Nam.

- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu các chi phí tổ chức lớp học biểu diễn báo cáo, lễ tân, đón tiếp, mời cơm chuyên gia, tặng phẩm, xe đưa đón chuyên gia tại Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, TLH (8).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác