1190/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1190/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2013 Về việc đón nghệ sỹ Hoa Kỳ và tổ chức biểu diễn hòa nhạc tại Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Xét đề nghị của Cục Hợp tác quốc tế và Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón Chỉ huy Dorian Wilson, quốc tịch Hoa Kỳ sang luyện tập và biểu diễn chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 60 “The Fire of April”.

Thời gian: ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2013.

Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí: các nhà tài trợ chi tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế và ăn, ở tại Việt Nam. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chi tiền in ấn, quảng cáo, thuê địa điểm, thù lao cho chỉ huy và các nghệ sỹ, tiền luyện tập, biểu diễn và phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên và các chi phí tổ chức chương trình khác từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác