1194/TB-BVHTTD

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp với Tổng cục Du lịch về công tác chuẩn bị IPU-132

Ngày 26 tháng 3 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp với Tổng cục Du lịch, đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính, đại diện Cục Hợp tác quốc tế, Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải – VIETRAVEL về các chương trình tham quan, du lịch phục vụ đại biểu tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132). Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Bộ trưởng kết luận:
1. Giao Tổng Cục Du lịch:
- Thực hiện thanh toán cho Công ty VIETRAVEL theo 2 mức như sau:
+ Thanh toán 100% đối với số lượng đại biểu tham gia chương trình tham quan, du lịch không thu phí.
+ Thanh toán 75% đối với số đại biểu không tham gia chương trình tham quan, du lịch không thu phí.
- Chịu trách nhiệm về chương trình tập huấn nghiệp vụ cho khách sạn phục vụ IPU-132, kiểm tra chất lượng phòng nghỉ, nơi sinh hoạt đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các đại biểu.
- Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan trong việc giám sát, thực hiện quá trình chọn lựa ảnh để in Sách ảnh du lịch Việt Nam.
  2. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn các đơn vị về dự toán các nội dung phát sinh, tổng hợp trình Bộ Tài chính thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- TCDL, Vụ KHTC (để thực hiện);
- Cục HTQT;
- Lưu: VT, VP, KHTC, KD(10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác