1199/BVHTTDL-ĐT

TLBT, VTVĐT, Phó VT Nguyễn Văn Lưu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1199/BVHTTDL-ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2013 Về việc báo cáo nguồn nhân lực du lịch của địa phương.

Kính gửi: Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được ban hành. Mặc dù trong những năm qua, các địa phương đã có rất nhiều quan tâm, cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động du lịch nhưng ngành Du lịch vẫn chưa thực sự phát triển. Tình hình đó có nhiều nguyên nhân, trong đó, nguồn nhân lực du lịch vẫn là nguyên nhân chủ yêu hạn chế sự phát triển hoạt động du lịch.

Trước thực trạng trên, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Đào tạo đang huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để đẩy mạnh phát triển nhân lực du lịch. Theo yêu cầu của các đối tác và các cơ quan liên quan, cần phải nắm đầy đủ thông tin về thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại các địa phương đến năm 2020. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại địa phương.

Đề nghị Quý Sở gửi báo cáo về Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 10/5/2013 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. Đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ hộp thư điện tử: drnguyenvanluu@yahoo.com. Mọi chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Văn Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điện thoại: (04) 394564633 hoặc 0913281013. Qua thời gian trên, không nhận được báo cáo của Quý Sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được coi là địa phương không có nhu cầu đào tạo nhân lực du lịch./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để b/c);

-UBND các tỉnh thành phố (để biết);

-CQĐD Bộ VHTTDL (để biết);

-Lưu: VT, Vụ ĐT, ĐMC.70.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác