1209/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1209/TB-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

Ngày 18 tháng 3 năm 2013, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Trung Hiếu về công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013, việc liên kết phát triển du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và công tác chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ, Văn phòng Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; về phía tỉnh Sóc Trăng có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Việt Tùng, đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an, Ban Dân tôc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013; việc liên kết phát triển du lịch các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Sóc Trăng là tỉnh nằm cuối lưu vực sông Hậu, nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn, kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự phấn đấu, đoàn kết nhất trí của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Sóc Trăng, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trong những năm qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hoá, thể thao trọng điểm; tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi và triệt tiêu các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh Sóc Trăng năm 2013 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Sóc Trăng quan tâm, chỉ đạo:

a) Xem xét ban hành các Nghị quyết chuyên đề về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; nghiên cứu, xây dựng các Quy hoạch về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; tăng ngân sách cho phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tương xứng với mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của Tỉnh;

b) Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của Tỉnh trong những năm tới;

c) Sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Tỉnh và có kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn Tỉnh, lựa chọn những gia đình tiêu biểu tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2013;

d) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động trong Năm Gia đình Việt Nam 2013;

e) Tập trung chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy hoạch, Chiến lược, Đề án trong lĩnh vực thể dục thể thao đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời gian qua;

f) Triển khai việc sơ kết 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng và thể thao trong trường học; công tác đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao 03 cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định.

g) Nghiên cứu, sớm thành lập Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao của Tỉnh; khẩn trương tham gia ý kiến vào dự thảo Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất-kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020;

h) Tập trung xây dựng sản phẩm, thương hiệu du lịch có tính đặc thù của Sóc Trăng, tránh trùng lắp (gắn với các di sản văn hóa của đồng bào Khmer, đua ghe Ngo...); đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch với các tỉnh/thành trong khu vực; sớm khắc phục vấn đề vệ sinh môi trường du lịch tại một số điểm du lịch; có chính sách thu hút đầu tư phát triển cơ sở lưu trú du lịch, xây dựng nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn; tập trung đầu tư, hoàn thành dứt điểm một số dự án hạ tầng du lịch của địa phương.

3. Đề nghị Tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, cần đánh giá kỹ việc đầu tư cho các hoạt động văn hóa trong giai đoạn 1998-2012, vấn đề đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc.

4. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về việc bố trí nguồn vốn xây dựng Thiết chế văn hóa, thể thao của Tỉnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương xây dựng Nhà thi đấu đa năng, Bể bơi của Tỉnh.

Đề nghị Tỉnh lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Về di tích Chùa Dơi:

Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự án tu bổ di tích Chùa Dơi với những nội dung chủ yếu là: Quy hoạch tổng mặt bằng; hoạch định các khu vực bảo vệ di tích; tôn tạo sân vườn, xây dựng hạ tầng, xác định tính chất dịch vụ và quy hoạch khu vực khai thác dịch vụ…

Lưu ý: Cần đảm bảo lợi ích hài hòa giữa cộng đồng địa phương với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại khu vực Chùa Dơi.

c) Về việc tổ chức Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long-Sóc Trăng lần thứ Nhất:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ tỉnh Sóc Trăng:

+ Tổ chức Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer đồng bằng sống Cửu Long-Sóc Trăng lần thứ Nhất năm 2013;

+ Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu đua ghe Ngo tại tỉnh Sóc Trăng thành thương hiệu riêng của Tỉnh để phát triển du lịch trong những năm tới.

- Đề nghị tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Tỉnh:

+ Hoàn thiện Đề án tổ chức Festival, sớm thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban liên quan;

+ Chủ động làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ, đề xuất lãnh đạo Bộ quyết định việc hỗ trợ Tỉnh tổ chức thành công sự kiện;

+ Tiếp tục duy trì và phát huy các nghi lễ truyền thống đua ghe Ngo của người Khmer;

+ Trên cơ sở đánh giá Festival đua ghe Ngo năm 2013, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng Đề án tổ chức đua ghe Ngo quốc tế lần thứ nhất năm 2014 tại Sóc Trăng, giao Tổng cục Thể dục thể thao giúp Tỉnh mời một số đội đua của các nước trong khu vực tham gia Festival đua ghe Ngo quốc tế lần thứ nhất.

d) Về xây dựng Tượng đài Chiến thắng Ngã Năm:

Đề nghị Tỉnh xây dựng Dự án và mời một số chuyên gia có kinh nghiệm trong xây dựng tượng đài tham gia để lựa chọn mẫu tượng cho phù hợp, gửi Bộ xem xét, có ý kiến thỏa thuận về nội dung và quy mô đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

e) Về việc tăng mức đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để trùng tu, nâng cấp các di tích quốc gia:

Đề nghị Tỉnh lập dự án, xác định rõ thứ tự ưu tiên trình Bộ xem xét, thỏa thuận về chuyên môn và bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện.

f) Về công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể của các dân tộc trong Tỉnh:

Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện việc kiểm kê văn hóa phi vật thể; tập trung nghiên cứu văn hóa Khmer; phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về văn hóa Khmer.

g) Về việc sớm ban hành cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sĩ, số lượng biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu kiến nghị và sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp hơn với thực tiễn.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh ủy Sóc Trăng;

- UBND tỉnh Sóc Trăng;

- Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.

                                                                             

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác