1210/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1210/TB-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu

Ngày 19 tháng 3 năm 2013, tại UBND tỉnh Bạc Liêu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Võ Văn Dũng về công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013 và việc chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ, Văn phòng Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; về phía tỉnh Bạc Liêu có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thành Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam, đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Trung tâm Đầu tư Xúc tiến Thương mại Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013; việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Bạc Liêu là tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn, kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự phấn đấu, đoàn kết nhất trí của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Bạc Liêu, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trong những năm qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm một cách chất lượng; tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh Bạc Liêu năm 2013 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Bạc Liêu quan tâm, chỉ đạo:

a) Sớm nghiên cứu, xây dựng các Quy hoạch phát triển về văn hóa, thể thao và du lịch; tăng chi ngân sách cho phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tương xứng với mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của Tỉnh;

 b) Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của Tỉnh trong những năm tới;

c) Sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Tỉnh và có kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn Tỉnh, lựa chọn những gia đình tiêu biểu tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2013;

d) Tăng cường lập hồ sơ và xếp hạng di tích cấp tỉnh; tổ chức kiểm kê, đánh giá các di sản văn hóa phi vật thể, chú trọng đầu tư, phát triển di sản văn hóa Đờn ca tài tử phục vụ phát triển du lịch của địa phương;

e) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động trong Năm Gia đình Việt Nam 2013;

f) Tập trung chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chiến lược, Quy hoạch, Đề án trong lĩnh vực thể dục thể thao đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời gian qua;

g) Triển khai việc sơ kết 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đẩy mạnh phát triển thể thao trong trường học; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao 03 cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định.

h) Nghiên cứu, sớm có ý kiến góp ý Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất-kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020;

i) Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm, thương hiệu du lịch có tính đặc thù của Tỉnh, như: sản phẩm du lịch Điện gió, Sân Chim, Nhà công tử Bạc Liêu, Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu...); đẩy mạnh việc liên kết phát triển du lịch với các tỉnh/thành trong khu vực; thu hút đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, xây dựng nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn tại các điểm du lịch; tập trung đầu tư, hoàn thành dứt điểm một số dự án hạ tầng du lịch của địa phương.

3. Đề nghị Tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, cần đánh giá kỹ việc đầu tư cho các hoạt động văn hóa trong giai đoạn 1998-2012, vấn đề đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc.

4. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về việc bố trí nguồn vốn xây dựng Nhà thi đấu đa năng, Sân vận động, Bể bơi, Trung tâm Triển lãm Văn học Nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, thỏa thuận về nội dung, quy mô công trình, đồng thời Tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Về đề nghị Bộ hỗ trợ vốn để tu bổ, mở rộng Tháp cổ Vĩnh Hưng, Căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu, Nọc Nạng, Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu:

- Đối với 02 di tích Tháp cổ Vĩnh Hưng và Căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ đã phân bổ, bố trí vốn, đề nghị Tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

- Đối với 02 di tích Nọc Nạng và Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu: Đề nghị Tỉnh lập dự án, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi Tỉnh ra quyết định phê duyệt để triển khai trong những năm tiếp theo.

c) Về việc xây dựng Bảo tàng Tỉnh:

Đề nghị Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sưu tầm hiện vật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tư vấn, hỗ trợ Tỉnh về chuẩn bị nội dung trưng bày.

d) Về việc tổ chức Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần thứ Nhất năm 2014:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ Tỉnh tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ Nhất vào tháng 3 năm 2014, đề nghị Tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, hoàn thiện cơ sở vật chất và sớm có kiến nghị cụ thể, Bộ sẽ giao các cơ quan chuyên môn tham gia phối hợp, hỗ trợ Tỉnh tổ chức thành công sự kiện.

Trước mắt, đề nghị Tỉnh làm việc với tỉnh Quảng Nam và cử 01 đội Đờn ca tài tử ra trình diễn tại “Festival-Hành trình di sản Quảng Nam” năm 2013.

e) Về hỗ trợ vốn xây dựng hạ tầng du lịch Khu du lịch Nhà Mát –Khu II, Khu dịch vụ du lịch Tắc Sậy và Tuyến du lịch sinh thái Nhà Mát-Cái Cùng:

Đề nghị Tỉnh lập dự án, chuẩn bị đủ nguồn kinh phí đối ứng và gửi Bộ xem xét, đưa vào kế hoạch năm 2014 và những năm tiếp theo.

 f) Giao Tổng cục Du lịch, Vụ Đào tạo hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, quảng bá và xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước.

 g) Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp vởi Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ/Tỉnh “Văn hóa và phát triển ở Bạc Liêu” thực hiện trong năm 2014-2015.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh ủy Bạc Liêu;

- UBND tỉnh Bạc Liêu;

- Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.

                                                                             

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác