1216/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1216/TB-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp về hoạt động của Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 11/3/2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về hoạt động của Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Văn phòng.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam báo cáo tổng thể công tác và hoạt động của Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Hoan nghênh những cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ. Đến nay đã hoàn thành 50/54 làng các dân tộc; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thu hút khách đến tham quan, bước đầu khai thác cục bộ Khu các làng dân tộc. Trong quá trình xây dựng các dự án thuộc Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam được quản lý, triển khai theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, được thanh tra, kiểm toán theo quy định, thường xuyên chú ý đến chất lượng công trình, đến nay, chưa phát hiện sai phạm, thực hiện tốt công tác tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2) Lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam có bộ máy ổn định, các Ban, đơn vị hoạt động nề nếp, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động thiết thực góp phần quan trọng vào sự phát triển của Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Nội bộ của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam đoàn kết hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương.

3) Phương hướng, nhiệm vụ sắp tới của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, kêu gọi nguồn vốn xã hội hoá, tổ chức các hoạt động hướng theo chủ đề “Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong nước và quốc tế”, phấn đấu tăng trưởng 250.000 - 300.000 khách/năm. Phát huy sức mạnh tổng hợp, phối hợp chặt chẽ với các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao với kết quả và chất lượng cao nhất.

4) Có đánh giá quá trình đầu tư, sử dụng ngân sách nhà nước để có kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả hơn, tăng cường thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư cho các khu chức năng. Chú ý chất lượng các công trình, tiến độ, quá trình đầu tư xây dựng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Tổ chức tốt các hoạt động phối hợp với địa phương thu hút đồng bào các dân tộc luân phiên tái hiện hoạt động tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nâng cấp việc tổ chức các sự kiện.

5) Thống nhất mô hình cơ chế của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam có hiệu quả, tiếp tục duy trì, phát huy, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình, cơ chế, kế hoạch như hiện tại, lưu ý tổ chức làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ để thực hiện tốt công tác chung, có quy chế phối hợp trong triển khai nhiệm vụ.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT,

Cục HTQT, Vụ KHTC, Vụ VHDT;

Vụ TCCB, Thanh tra;

- BQL Làng VHDL các DTVN (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(15).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác