122/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 122/BVHTTDL-DSVH ngày 15 tháng 01 năm 2014 Về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích thắng cảnh động Nàng Tiên, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 988/SVHTTDL-BQLDA ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích thắng cảnh động Nàng Tiên, xã Lương Hạ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên gồm các nội dung; cải tạo nhà đón tiếp, nhà vệ sinh, bậc lên động Nàng Tiên; tôn tạo cây hương, bãi đỗ xe và sân vườn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác