1233/QĐ-BVHTTDL

KT- Bộ trưởng Thứ trưởng Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc Dàn nhạc Giao hưởng đón chỉ huy người Nhật Bản và tổ chức biểu diễn hoà nhạc Toyota xuyên Việt

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG ĐÓN CHỈ HUY NGƯỜI NHẬT BẢN VÀ TỔ CHỨC BIỂU DIỄN HOÀ NHẠC TOYOTA XUYÊN VIỆT

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón nhạc trưởng người Nhật Bản Tetsuji Honna đến tập luyện và biểu diễn trong chương trình "Hoà nhạc Toyota xuyên Việt" từ ngày 02 - 22/06/2009, theo chương trình như sau:

- Ngày 09/06/2009 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

- Ngày 11/06/2009  tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng.

- Ngày 15/06/2009 tại Nhà hát Trưng Vương Thành phố Đà Nẵng.

- Ngày 19/06/2009 tại Nhà hát Tây Đô Thành phố Cần Thơ.

- Ngày 21/06/2009 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Kinh phí:

- Nhà tài trợ Toyota đài thọ các chi phí thù lao cho chỉ huy, tiền ăn, ở khách sạn, tàu hoả đưa đón đoàn từ Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh, ô tô đưa đón Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội, Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Hồ Chí Minh, từ khách sạn đến các điểm biểu diễn và vé máy bay Hồ Chí Minh - Hà Nội cho đoàn, chi phí in ấn, họp báo, quảng cáo báo chí, tổng duyệt và biểu diễn cho đoàn.

Dàn nhạc Gian hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí luyện tập cho Dàn nhạc, hỗ trợ cùng Công ty Toyota quảng cáo báo chí, thuê bốc vác, hậu đài, thuê nhà hát tại các tỉnh, thành và thuê xe chở đạo cụ trong thời gian biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác