1238/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định DA tu bổ, tôn tạo di tích đình-chùa lệ Mật, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch nhận được Công văn số 680/VHTTDL-BQLDT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị có ý kiến về Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình, chùa Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình-chùa Lệ Mật, bao gồm các nội dung: tu bổ, tôn tạo đình Lệ Mật (tu bổ đình chính, phương đình, nghi môn, tả hữu mạc nội, giếng đình, bình phong; tôn tạo xây dựng mới tả hữu mạc ngoại, nhà bếp- nhà vệ sinh và sân vườn của đình); tu bổ tôn tạo chùa Lệ Mật (tu bổ tam bảo, nhà tổ; tôn tạo xây dựng một tam quan, nhà mẫu, miếu, sân vườn). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

1. Về phương án quy hoạch tổng mặt bằng:

- Chỉ phục hồi miếu, văn chỉ và thủy đình khi có đủ cơ sở khoa học.

- Nghiên cứu thêm phương án chuyển vị trí xây dựng nhà tổ sang vị trí dự kiến xây dựng nhà mẫu để đảm bảo nhà tổ cùng hướng với tam bảo .

- Giảm tối đa diện tích lát sân gạch khu vực đất phía sau và hai bên đình chính và tam bảo, đồng thời không làm đường dạo bên tả sân đình để dành đất trông cây xanh. Cây xanh nên trông theo vị trí tự nhiên, hạn chế trồng thành hàng và không trồng cây cau lùn. Đường phía trước nghi môn và tam quan lát hạch Bát Tràng kích thước 300x300x50 không lát thành bê tông).

-Đối với việc tu bổ đình Lệ Mật:

- Hạng mục đính chính: Giữ nguyên khoảng cách giữa các hàng cột trục 2-5 và hàng cột trục 6-9. Giữ nguyên trạng đường kính hai cột trục A5 và A6.

- Hạng mục tả, hữu mạc ngoại và tả, hữu mạc nội: Không làm hai  trục lồng đèn phía trước. Chân tảng làm theo mẫu chân tảng hiện có trong đình.

- Hạng mục nghi môn: Cần nghiên cứu phương án nâng toàn bộ công trình để tu bổ nguyên trạng hạng mục này. Chỉ phục hồi hai lầu nhỏ hai bên ở bên tầng hai khi có đủ cơ sở khoa học.

- Hạng mục bình phong: Tu bổ nguyên trạng (không thay mới bằng chất liệu đá) và đắp bổ sung trang trí hổ tọa sơn và chữ thọ.

3. Đối với việc tu bổ chùa Lệ Mật:

- Hạng mục tam bảo: Tu bổ nguyên trạng công trình và giữ nguyên cốt nền cũ của công trình cũng như không làm mới bậc tam cấp thay thế bậc cấp cũ.

- Hạng mục nhà mẫu: Bậc tam cấp làm chạy suốt toàn bộ mặt tiền công trình (không làm bậc ở lối đi gian giữa và lan can ở hai gian còn lại). Chiều cao mặt nền công trình lên đến dạ tàu tối đa 2,3m.

- Đối với hạng mục nhà tổ: Giữ nguyên kích thước giữa hàng cột trục C-D (bản vẽ mặt tu bổ và bản vẽ mặt bằng hiện trạng) và tu bổ nguyên trạng hàng cột hiên trục B (không thay mới bằng cột đá).

- Tham khảo tam quan chùa Trấn Quốc (Hà Nội) để điều chỉnh thiết kế tam quan cho phù hợp.

- Bổ sung phương án chiếu sáng di tích và nhà bao che khi tu bổ hạng mục nhà tổ.

Ngoài các lưu ý nêu trên, Dự án cần được bổ sung giải pháp kỹ thuật như gông bó, nâng kích…khi tu bổ các hàng mục có kết cấu dạng khối xây chịu lực như nghi môn, cột đồng trụ… để đảm bảo tu bổ nguyên trạng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung chỉnh sửa và hoàn thiện. Dư án sau đó phê duyệt theo thẩm quyền. Đồng thời công bố công khai Dự án tại địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của Dự án.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2B), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác