1249/BVHTTDL-ĐT

TLBT, Vụ TVĐT Đào mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức bầu chọn di sản thế giới Vịnh Hạ Long

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Ngày 23/02/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp bàn phối hợp hành động giữa nhiều đơn vị để Việt Nam đạt được mục tiêu đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Theo thông báo chính thức từ New 7 Wonders (đơn vị tổ chức cuộc bầu chọn) thì ngày 11/11/2011 sẽ công bố 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Di sản Vịnh Hạ Long của Việt Nam hiện nằm trong số 28 địa danh vào vòng chung kết bình chọn ra 7 kỳ quan mới. Hiện tại, việc bầu chọn cho các kỳ quan thế giới mới đã bước vào giai đoạn nước rút, Vịnh Hạ Long đang đứng thứ 4 trong tổng số 28 kỳ quan.

Việc bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ phổ biến và chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh-sinh viên tiếp tục triển khai bầu chọn di sản Vịnh Hạ Long theo địa chỉ website http :llwww.new7wonders.com và làm theo hướng dẫn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ gửi báo cáo kết quả bầu chọn và danh sách cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh-sinh viên tham gia về Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội và hộp thư điện tử: dmc.htc@gmail.com trước ngày 30/5/2011 để tổng hợp trình lãnh đạo Bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cục HTQT;

- Lưu: VT, ĐT. ĐMC.35

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác