1258/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc phát hành bầu chọn cho Vịnh Hạ Long

Kính gửi:

- Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;

- Ban quản lý di tích, danh thắng các tỉnh, thành phố;

- Các bảo tàng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Các bảo tàng chuyên ngành; bảo tàng tỉnh, thành phố;

- Các bảo tàng ngoài công lập;

 Cuộc vận động bầu chọn 7 Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do tổ chức New 7 Wonders phát động đã đến vòng chung kết với 28 địa danh được lựa chọn.

Vịnh Hạ Long của Việt Nam, với những giá trị nổi bật của mình, luôn đứng trong danh sách 5 địa danh có số lượng phiếu bộ nhiều nhất của vòng chung Kết.

Nhằm tiếp tục quảng bá, khuyến khích và tăng cường số phiếu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các đơn vị, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, các bảo tàng, các điểm di tích cùng hưởng ứng và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn cán bộ, khách tham quan, đặc biệt là khách tham quan quốc tế bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

Tài liệu hướng dẫn bầu chọn cho Vịnh Hạ Long được gửi kèm theo công văn này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Tổng Cục Du lịch (để phối hợp);

- Cục Tư tưởng Văn hóa, Tổng Cục

 Chính trị, Bộ Quốc phòng (để phối hợp);

- Lưu: VT; Cục DSVH(3); NHN, 320.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác