1263/QĐ-BVHTTDL

Bộ trưởng- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi “Hát Thính phòng -Nhạc kịch lần thứ IV -2009”

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI “HÁT THÍNH PHÒNG -NHẠC KỊCH LẦN THỨ IV -2009””

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-BVHTTDL ngày 04/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát lớn Hà Nội tổ chức cuộc thi nhát Thính phòng - Nhạc kịch lần thứ IV - 2009" vào cuối tháng 4/2009 tại Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi "Hát Thính phòng - Nhạc kịch lần thứ IV - 2009" tại Hà Nội gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban.

2. Ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên.

3. Ông Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên.

4. Ông Ngô Văn Thành - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức cuộc thi, Hát Thính phòng - Nhạc kịch lần thứ  - 2009’’ tại Hà Nội thành công tốt đẹp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác