1275/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón Dàn hợp xướng Kinderchor Der Staatsoper/Unter Linden Berlin (CHLB Đức)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biếu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón Dàn hợp xướng Kinđerchor Der Staatsoper/Unter Linđen Berlin, CHLB Đức (45 người) và tổ chức giao lưu học thuật, biếu diễn với sinh viên khoa Thanh nhạc.
Thời gian: Từ ngày 26/4 - 28/4/2015
Địa điểm biểu diễn: Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí:
- Phía Bạn chi trả kinh phí liên quan đến chuyến đi của đoàn nghệ sỹ, bao gồm vé máy bay khứ hồi hành trình quốc tế, bảo hiếm, lệ phí visa, ăn, ở tại Hà Nội.
- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức đón tiếp, lễ tân, quà tặng và mời cơm lãnh đạo đoàn. Các chi phí trích từ nguồn ngân sách 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diển, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, HTQT, TQA (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác