1280/QĐ-BVHTTDL

KT-Bộ trưởng-Thứ trưởng Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc đưa kịch bản “Nhìn ra biển cả’’ vào sản xuất phim truyện nhựa năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA KỊCH BẢN “NHÌN RA BIỂN CẢ’’ VÀO SẢN XUẤT PHIM TRUYỆN NHỰA NĂM 2009

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Trung ương thẩm định kịch bản phim truyện trong văn bản số 138/ĐA-NT ngày 31 tháng 3 năm 2009;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đưa kịch bản "Nhìn ra biển cả" (của tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngát) vào sản xuất phim truyện nhựa bằng nguồn kinh phí sản xuất phim đặt hàng của Nhà nước và giao cho Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam thực hiện. Độ dài phim 90 phút.

Điều 2. Giám đốc Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo đoàn làm phim trung thành với kịch bản như giám định và tổ chức thực hiện bộ phim theo nội dung kịch bản đã được duyệt. Bộ phim phải được hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác