1284/QĐ-BVHTTDL

KT. Bộ Trưởng Thứ Trưởng Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc giao Công ty TNHH Lê Quý Dương đón các nghệ sỹ quốc tế và tổ chức biểu diễn tác phẩm "Romeo và Juliet"

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CÔNG TY TNHH LÊ QUÝ DƯƠNG ĐÓN CÁC NGHỆ SỸ QUỐC TẾ VÀ TỔ CHỨC BIỂU DIỄN TÁC PHẨM "ROMEO VÀ JULIET"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Giao Công ty TNHH Lê Quý Dương đón đoàn nghệ thuật sân khấu TNT của Anh phối hợp với Hiệp hội các nghệ sỹ sân khấu Mỹ tại Châu Âu (8 người) vào Việt Nam tổ chức biểu diễn bán vé tác phẩm "Romeo và Juliet".

- Thời gian: Từ ngày 03/5 đến 17/5/2009

- Địa điểm: tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội

Điều 2. Về kinh phí: Chi phí đi lại, ăn ở của các nghệ sỹ do phía Bạn tự túc và sử dụng thêm tiền bán vé để cân đối.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác