128/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại giao ban Quý I-2015

Tại cuộc họp giao ban công tác VHTTDL Quý I-2015 ngày 06 tháng 4 năm 2015, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ:
- Tập trung xây dựng các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chương trình xây dựng pháp luật năm 2015 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ;
- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công phục vụ các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); Lễ hội Thống nhất non sông tại Quảng Trị; Lễ hội Làng Sen, Kỷ niệm 125 năm Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015);
- Khẩn trương triển khai Kế hoạch hành động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch (ban hành theo Quyết định số 88/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2015) thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
2. Tổng cục Thể dục thể thao:
- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;
- Tổ chức đánh giá về thể thao Việt Nam qua các kỳ Đại hội thể thao khu vực và quốc tế giai đoạn 2011-2015 (thuận lợi, khó khăn, hạn chế và giải pháp nâng cao thành tích trong thời gian tới);
- Tập trung công tác tập huấn các đội tuyển, chuẩn bị chu đáo cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại Singapore;
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các sự kiện thể thao do Việt Nam tổ chức và tham gia trong năm 2015-2016; theo dõi cập nhật thường xuyên các vấn đề báo chí quan tâm, kịp thời thông tin, phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam;
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tổ chức, điều hành các giải thể thao trong nước và giải thi đấu thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam, nhất là đối với giải Vô địch bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.    
3. Tổng cục Du lịch:
- Tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tại các khu, điểm du lịch trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 433/CĐ-TTg ngày 31/3/2015;
- Tập trung thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;
- Hoàn thiện, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020; Đề án phát triển du lịch biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia; Đề án phát triển du lịch cộng đồng; Đề án mở rộng thị trường du lịch quốc tế; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia - Sơn Trà, Đà Nẵng;
- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Tuần lễ du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long” vào tháng 6/2015.
4. Vụ Kế hoạch, Tài chính:
- Tiếp tục công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, thể dục thể thao giai đoạn 2016-2020.
5. Vụ Tổ chức cán bộ: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của Bộ trong tháng 6/2015.
6. Vụ Thi đua, Khen thưởng: Rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ họp Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất; xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 8.
7. Vụ Đào tạo:
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trực thuộc Bộ năm 2015;
- Kiểm tra công tác tuyển sinh sau đại học; công tác chuẩn bị tuyển sinh các trường trực thuộc Bộ.
8. Vụ Gia đình: Rà soát, chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và triển khai các văn bản, đề án mới được ban hành về lĩnh vực gia đình. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chiến lược và Tổng kết kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2008-2015.
 9. Thanh tra Bộ: Chỉ đạo Thanh tra Sở VHTTDL các tỉnh/thành chủ động tổ chức và phối hợp liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thường xuyên, đột xuất tại các điểm nóng, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội.
10. Cục Văn hóa cơ sở:
- Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2015. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác quản lý và tổ chức lễ hội, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực. Tăng cường tuyên tuyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi thực hành và tham gia lễ hội;
- Chuẩn bị nội dung, tổ chức sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Ất Mùi.
11. Cục Nghệ thuật biểu diễn: Tổ chức tốt chương trình nghệ thuật phục vụ “Ngày hội thống nhất non sông” tại Quảng Trị và Chương trình nghệ thuật “Giai điệu tháng 4” tại Sân Vận động quốc gia, ngày 25/4/2015.
12. Cục Di sản văn hóa: 
- Tập trung triển khai xây dựng Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam;
- Chỉ đạo, hướng dẫn các bảo tàng trong toàn quốc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động nhân Ngày quốc tế Bảo tàng 18/5, đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
13. Văn phòng Bộ:
- Tập trung hoàn thành xây dựng các văn bản, đề án Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II năm 2015, báo cáo lãnh đạo Bộ.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, THTT(100).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác