1294 /TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011 của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 09/4/2011, tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011 của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính và tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2011, và phương hướng công tác trọng tâm năm 2011 và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2) Về một số công tác trong thời gian tới, yêu cầu Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện:

- Triển khai các khâu đột phá năm 2011: hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung; tập trung đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác xã hội hoá các nguồn vốn đầu tư phát triển. Xác định chủ đề hoạt động năm 2011 là “Tăng cường, đa dạng hoá các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch để thu hút khách tới Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam”.

-  Nghiên cứu cơ chế phù hợp để phát huy có hiệu quả quỹ đất và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có. Xây dựng và ban hành khung giá đất (áp dụng giá đất ở mức thấp nhất có thể…); có cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư tham gia tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

- Triển khai việc khai thác dịch vụ, liên kết khai thác các dịch vụ du lịch tại các khu vực phù hợp (có bến thuyền, khu đảo thông…); chú ý tạo dựng và khai thác có hiệu quả cảnh quan mặt nước vào phát triển du lịch.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thường xuyên, chuyên đề, phối hợp với các địa phương đưa các nhóm cộng đồng dân tộc luân phiên tới Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam để giới thiệu nét đặc sắc của văn hoá 54 dân tộc Việt Nam, thu hút khách du lịch.

- Làm việc với Tổng cục Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các công ty lữ hành để tập trung đưa khách du lịch lên Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, có cơ chế khuyến khích phù hợp.

- Làm việc với Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp hàng năm tổ chức các giải thể thao phù hợp tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam (giải đua thuyền, xe địa hình…).

- Làm việc với các đơn vị nghệ thuật để khai thác hiệu quả sân khấu nổi tại Khu các làng dân tộc II; làm việc với các Hội văn học, nghệ thuật và Trung tâm Hỗ trợ sáng tác để phối hợp tổ chức các trại sáng tác tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tổ chức Trại Sáng tác điêu khắc Quốc tế năm 2011.

- Phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố Hà Nội triển khai dự án ổn định mức nước hồ Đồng Mô đảm bảo cảnh quan, tăng tính hấp dẫn của Dự án.

- Lựa chọn phương án thiết kế đảm bảo tính dân tộc và hiện đại trong kiến trúc và triển khai xây dựng Cổng chính của Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

3) Về các đề xuất của Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam:

- Đồng ý tiếp tục triển khai Dự án Trục trung tâm; đồng ý về chủ trương việc lập dự án Khu Quản lý điều hành văn phòng theo hình thức kêu gọi xã hội hoá đầu tư, tuân thủ đúng điều chỉnh quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Ủng hộ việc triển khai, phát triển kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế với Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư và Phát triển Làng Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, đề nghị Tổng cục Du lịch xem xét, tạo điều kiện để Công ty thuộc diện đối tượng của Quy chế 849.

4) Giao Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam lập phiên bản bộ trưng bày đặc trưng văn hoá của 54 dân tộc Việt Nam và thực hiện việc điều bộ phiên bản cho Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam; Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính bố trí kinh phí thực hiện công việc này từ nguồn kinh phí của Bộ giao cho Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

5) Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển làm phối hợp tổ chức Trại Sáng tác điêu khắc quốc tế năm 2011 tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

6) Giao Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng có hình thức giới thiệu, quảng bá về Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam tại trụ sở cơ quan.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT,

Cục MTNATL, Vụ KHTC, Vụ VHDT,

CQ Đại diện của Bộ tại TP HCM,

VP tại Đà Nẵng;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(15).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác