1296/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1296/TB-BVHTTDL ngày 12 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định

Ngày 04 tháng 4 năm 2013, tại UBND tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn về công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013, kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 và việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Gia đình, Báo Văn Hóa và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Nam Định có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Đức Long, đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh, thành phố Nam Định, huyện Vụ Bản và huyện Mỹ Lộc.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định báo cáo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2013; kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 và kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Nam Định là địa phương có truyền thống về văn hoá, thể thao, là trung tâm các tỉnh khu vực Nam sông Hồng, dân số và điều kiện xã hội thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội. Trong những năm qua, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nam Định, các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Tỉnh đã có sự phát triển toàn diện, đời sống văn hóa của nhân dân được nâng cao, số vụ bạo lực gia đình ít. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc chỉ đạo, quán triệt, tổ chức hiện thực hóa các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh Nam Định năm 2013 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Nam Định quan tâm, chỉ đạo:

a) Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của Tỉnh trong những năm tới;

 b) Định kỳ tổ chức họp Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn Tỉnh, lựa chọn những gia đình tiêu biểu tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2013;

c) Công tác triển khai Đề án Lễ hội Đền Trần Nam Định bước đầu đã đạt được kết quả tốt, Tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ rà soát, điều chỉnh những điểm còn hạn chế để thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo;

d) Lập quy hoạch và chấn chỉnh việc kinh doanh dịch vụ, bãi đỗ xe tại lễ hội Phủ Dày; tăng cường lập hồ sơ và xếp hạng di tích cấp tỉnh; tổ chức kiểm kê, nhận diện các di sản văn hóa phi vật thể; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa tại Bảo tàng Tỉnh;

 e) Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn Tỉnh cho phù hợp với các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo;

 f) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động trong Năm Gia đình Việt Nam 2013; tập trung tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa ở cơ sở;

g) Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao 03 cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

h) Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch gắn với các di tích văn hóa; tham gia hưởng ứng có hiệu quả các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch hướng tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII-2014; tập trung xây dựng và hoàn thành nhà vệ sinh du lịch đạt chuẩn tại các điểm di lịch trong năm 2013;

 3. Đề nghị Tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt cần đánh giá kỹ việc đầu tư kinh phí cho các hoạt động văn hóa trong giai đoạn 1998-2012 (tỷ lệ % trên tổng mức chi ngân sách của Tỉnh).

4. Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014:

- Đề nghị tỉnh Nam Định:

+ Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội; thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội; thống nhất số môn, địa điểm thi đấu của từng môn; dự trù kinh phí; chủ đề của Đại hội;

+ Rà soát, chuẩn bị chu đáo các địa điểm tập luyện cho các đoàn về dự Đại hội, cơ sở lưu trú, phương tiện đi lại, công tác an ninh, vệ sinh môi trường…

+ Tập trung đào tạo vận động viên, phấn đấu thi đấu đạt thành tích tốt và xếp thứ hạng cao tại Đại hội;

+ Chỉ đạo các cơ quan liên quan giám sát, thực hiện có chất lượng các công trình thể thao phục vụ Đại hội;

+ Xây dựng phương án khai thác, sử dụng cơ sở vật chất thể thao sau khi kết thúc Đại hội;

+ Không tổ chức thi đấu môn Kích Boxing.

- Tổng cục Thể dục thể thao:

+ Tập trung rà soát, phối hợp với tỉnh Nam Định và các địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo, phấn đấu tổ chức thành công Đại hội;

+ Chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan của Bộ xây dựng kịch bản chương trình Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội;

+ Sớm đề xuất Tổng Đạo diễn chương trình Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội;

+ Dự trù kinh phí tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội;

+ Phối hợp với tỉnh Nam Định rà soát, đề xuất mua mới, điều chuyển trang thiết bị thi đấu và trang thiết bị điện tử tại Trung tâm Báo chí-Điều hành Đại hội tại Nam Định;

+ Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính tổng hợp kinh phí tổ chức Đại hội, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt và đưa vào kế hoạch ngân sách năm 2014 để triển khai thực hiện;

+ Tiếp tục thực hiện Kết luận của Bộ trưởng tại Thông báo số 921/TB-BVHTTDL ngày 28/3/2011 về việc hỗ trợ tỉnh Nam Định đào tạo lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

5. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về việc lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Nghi lễ chầu văn của người việt” trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại:

Đề nghị tỉnh Nam Định chủ động làm việc với Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, các tỉnh/thành có liên quan thống nhất cử đại điện 01 địa phương chủ trì xây dựng hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

b) Về việc đầu tư kinh phí phục dựng tháp Chương Sơn:

Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự án tu bổ các hạng mục khác thuộc cụm di tích này, đồng thời phối hợp với các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm rõ yếu tố lịch sử, khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật xây dựng của tháp Chương Sơn, trên cơ sở đó mới có cơ sở xem xét khả năng phục dựng.

c) Về việc hỗ trợ công tác khai quật khảo cổ tại khu vực vườn ươm (phía đông Đền Trần):

Do Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa không có nội dung hỗ trợ kinh phí về khai quật khảo cổ, nên Bộ đề nghị Tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ này.

Đề nghị Tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện, Bộ sẽ cử các cơ quan chuyên môn phối hợp với Tỉnh triển khai thực hiện.

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh ủy Nam Định;

- UBND tỉnh Nam Định;

- Sở VHTTDL tỉnh Nam Định;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.

 

                                                                             

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác