1297/TB-BVHTTDL

KT CVP, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ngày 15 tháng 4 năm 2011, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về Kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2012; đề án xây dựng thành phố Đà Lạt là thành phố Festival Hoa và phối hợp đầu tư dự án Khu Trung tâm Thể thao Tỉnh. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lâm Đồng có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Đức Hòa, đại diện các cơ quan liên quan của tỉnh Lâm Đồng; về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe đại diện tỉnh Lâm Đồng báo cáo Kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2012; đề án xây dựng thành phố Đà Lạt là thành phố Festival Hoa và dự án Khu Trung tâm Thể thao Tỉnh, kiến nghị của Tỉnh và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Về tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2012 tại Lâm Đồng:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý cử 01 lãnh đạo Bộ tham gia Ban Chỉ đạo và Bộ là đơn vị bảo trợ cho Festival Hoa Đà Lạt năm 2012 tổ chức vào đầu tháng 01 năm 2012 tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

Để Festival Hoa Đà Lạt năm 2012 thành công với chất lượng hiệu quả cao, đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thuộc Bộ thực hiện tốt một số công việc sau:

- Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương có Đề án tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2012 trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giao Cục Văn hóa cơ sở thẩm định nội dung Đề án, phối hợp với Tỉnh để thống nhất hoàn chỉnh Đề án, báo cáo lãnh đạo Bộ. Nội dung Đề án cần chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong Festival; tăng cường tuyên truyền quảng bá trong nước và quốc tế để thu hút đông đảo khách du lịch đến Festival. Cần chú ý thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm chi tiêu ngân sách, hạn chế lạm phát và hạn chế khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương.

- Giao Tổng cục Du lịch đưa Festival Hoa Đà Lạt vào chương trình sự kiện văn hóa, du lịch của quốc gia năm 2012 để tuyên truyền quảng bá thu hút khách du lịch đến với Lâm Đồng.

- Giao Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng và Cơ quan Đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo về Festival Hoa Đà Lạt năm 2012 tại Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2012 đề nghị Tỉnh nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức Festival Đà Lạt theo định kỳ 02 năm một lần.

2) Về đề án xây dựng thành phố Đà Lạt là thành phố Festival Hoa:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xây dựng Đề án trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

3) Về Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm Thể thao tỉnh Lâm Đồng:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý với đề nghị của Tỉnh về việc chuyển đổi địa điểm xây dựng Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia tại Lâm Đồng sang Khu Trung tâm Thể thao Tỉnh. Đề nghị Tỉnh khẩn trương làm quy hoạch để thống nhất việc cấp đất và đầu tư xây dựng, Bộ sẽ phối hợp, tham gia vào công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì lập Đoàn công tác của Bộ có sự tham gia của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ đến làm việc với tỉnh Lâm Đồng về việc cấp đất và chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia, phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh Lâm Đồng để báo cáo dự án với lãnh đạo Bộ, UBND tỉnh Lâm Đồng.

4. Về việc xây dựng một số công trình tại khu vực ốc đảo Bích Câu-Hồ Xuân Hương:

Hồ Xuân Hương là di tích thắng cảnh cấp quốc gia, đã được công nhận vào năm 1988, ốc đảo Bích Câu-Hồ Xuân Hương nằm trong khu vực 1-khu vực gốc di tích cần được bảo tồn nguyên trạng. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không đồng ý với đề xuất xây dựng các công trình mới tại khu vực ốc đảo Bích Câu. Đề nghị tỉnh Lâm Đồng quản lý Di tích này theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (báo cáo);

- Các Thứ trưởng (báo cáo);

- TC TDTT, TCDL;

- Cục VHCS, Cục DSVH, Vụ KHTC;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Sở VHTTDL Lâm Đồng;

- Lưu: VT, VP, KA (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác