129/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc Tổng cục Du lịch về kế hoạch công tác quý II năm 2011

Ngày 06/4/2011, tại trụ sở Tổng cục Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch công tác quý II năm 2011 của Tổng cục Du lịch. Tham dự cuộc họp có tập thể lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Tổng cục Du lịch báo cáo kế hoạch công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2011, đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến, Thứ trưởng kết luận:

Ghi nhận kết quả công tác quý I năm 2011 của Tổng Cục Du lịch, bên cạnh đó, đề nghị Tổng cục nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần giải quyết trong công tác quản lý điều hành vĩ mô về lĩnh vực du lịch.

Để triển khai công tác quý II năm 2011, đề nghị Tổng cục Du lịch:

1) Tập trung cho công tác quản lý điều hành vĩ mô về du lịch; tiếp tục khẩn trương triển khai xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các Đề án, văn bản quy phạm pháp luật được giao, xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

2) Có kế hoạch sẵn sàng triển khai kịp thời Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3) Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải rà soát lại công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải khách du lịch; trên cơ sở đó xây dựng, trình lãnh đạo hai Bộ ban hành Thông tư liên tịch về vấn đề này chậm nhất vào đầu quý III năm 2011.

4) Khẩn trương rút kinh nghiệm và đề xuất cơ chế phù hợp để thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về du lịch, Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia. Việc xây dựng và triển khai các đề án thuộc các Chương trình này cần rõ mục tiêu, có trọng tâm, phù hợp với nguồn lực, tránh dàn trải.

5) Tập trung nguồn lực, chuẩn bị và thực tham gia một số Hội chợ du lịch quốc tế. Tiếp tục chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án tổ chức Hội chợ ITE giai đoạn 2011-2015  theo Thông báo số 812/TB-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2011.

6) Năm Du lịch quốc gia được tổ chức tại các địa phương nhằm quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia tại địa phương, các tỉnh/thành đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia cần quán triệt quan điểm này. Tổng cục Du lịch khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế và các địa phương Bắc trung bộ xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2012 và  chuẩn bị tổ chức hội nghị với các địa phương đăng cai và phối hợp tổ chức Năm du lịch quốc gia giai đoạn 2012-2017 theo Thông báo số 584/TB-BVHTTDL ngày 07 tháng 3 năm 2011.

7) Chủ động triển khai và phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan trong đẩy mạnh việc bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới theo kế hoạch.

8) Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế nghiên cứu đề xuất phương án kết hợp có đại diện của du lịch tại các Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài báo cáo lãnh đạo Bộ trong quý II năm 2011.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT,

Vụ: KHTC, TCCB;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(9).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác